aasda

tìm 1 số có 4 chữ số biết rằng số dó là một số chính phương và nếu ta thêm vào mỗi chữ số của số đó một dơn vị thì cũng được một số chính phương


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm