Bài 1: Chứng minh rằng a/b+ -a/b+1=a/b(b+1)

Ta có a/b+ -a/b+1=a(b+1)/b(b+1)  + -ab/b(b+1)

= (a(b+1) - ab) / b(b+1)

= (ab + a - ab ) / b(b+1)

= a/b(b+1)

DPCM.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Bài 1: Chứng minh rằng a/b+ -a/b+1=a/b(b+1)