Chương 1: Các thí nghiệm của Men - đen

MEN ĐEN VÀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
CHƯƠNG 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN


Bài 1: Menđen và di truyền học
1. Di truyền và biến dị
2. Phương pháp phân tích các thế hệ lai
3. Một số thuật ngữ và ký hiệu thường dùng
4. Phân loại tính trạng
Bài 2,3: Lai một cặp tính trạng
1. Kiểu gen - kiểu hình
2. Thể đồng hợp - thể dị hợp
3. Quy luật phân ly
4. Phép lai phân tích
Bài 4, 5: Lai hai cặp tính trạng
1. Biến dị tổ hợp
2. Quy luật phân ly độc lập

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.