Chương 3: ADN và GEN

MEN ĐEN VÀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
CHƯƠNG 3: ADN VÀ GEN


Bài 15: ADN
1. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN
2. Nguyên tắc bổ sung
3. Cấu trúc không gian của ADN
4. Tính chất của ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen
1. Nguyên tắc tổng hợp ADN
2. Gen - bản chất của gen
3. Chức năng của ADN
Bài 17: Mối quan hệ giữa các gen và ARN
1. ARN và cấu tạo hóa học
2. ARN và cấu trúc không gian
3. Chức năng của ARN
4. Nguyên tắc tổng hợp ARN
Bài 18: Prôtêin
1. Cấu tạo hóa học của prôtêin
2. Cấu trúc không gian của Prôtêin
3. Chức năng của Prôtêin
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
1. Nguyên tắc tổng hợp prôtêin
2. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.