Hệ thông kiến thức sinh học lớp 8 Chương 4 Bài 1 Hô hấp và các cơ quan hô hấp

HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8
CHƯƠNG 4 BÀI 1 HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

Khái niệm hô hấp
- Hô hấp là quá trình cung cấp ôxi cho tế bào cơ thể và thải khí cacbonic ra ngoài
- Nhờ hô hấp mà ôxi được lấy vào cơ thể để ôxi hóa các chất hữu cơ tạo năng lựong cho mọi hoạt động sống của cơ thể
- Hô hấp gồm 3 giai đoạn
• Sự thở
• Sự trao đổi khí ở phổi
• Sự trao đổi khí ở tế bào
Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
- Cơ quan hô hấp gồm
- Đường dẫn khí: mũi, họng, thanh quản, phế quản
- Phổi: 2 lá phổi
- Chức năng
- Đường dẫn khí để dẫn khí vào và ra; ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm, diệt khuẩn khí trước khi vào phổi
- Phổi là nơi thực hiện sự trao đổi khí với môi trường ngoài.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.