Hệ thông kiến thức sinh học lớp 8 Chương 4 Bài 2 Hoạt động hô hấp

HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8
CHƯƠNG 4 BÀI 2 HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Thông khí ở phổi
- Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp (hít vào và thở ra)
- Các cơ liên sườn, cơ hoành, cơ bụng phối hợp với xương ức xương sườn tham gia cử động hô hấp
- Dung tích phổi phụ thuộc vào tầm vóc, giới tính, tình trạng sức khỏe, luyện tập
- Dung tích sống
• Khí bổ sung: hít vào gắng sức 2100ml--> 3100ml
• Khí lưu thông: hô hấp bình thường 500ml
• Khí dự trữ: 800ml--> 1200ml thở ra gắng sức
- Dung tích phổi
• Dung tích sống + khí cặn 1000ml--> 1200ml
Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào
Sự trao đổi khí ở phổi
- Oxi khuyếch tán từ phế nang vào máu
- Cacbonic khuyếch tán từ máu vào phế nang
Sự trao đổi khí ở tế bào
- Oxi khuyếch tán từ máu vào tế bào
- Cacbonic khuyếch tán từ tế bào vào má .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.