Hệ thống kiến thức sinh học lớp 8 Chương 6 Bài 5 Tiêu chuẩn ăn uống Nguyên tắc lập khẩu phần ăn

HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8

CHƯƠNG 6 BÀI 5 TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG
NGUYÊN TẮC LẶP KHẨU PHẦN ĂN

Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
- Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau
- Nhu cầu dinh dưỡng phu thuộc vào giới tính, trạng thái sinh lí, lao động, lứa tuổi
- Cần đảm bảo cân đối các chất như: protein, lipit, gluxit
Giá trị dinh dưỡng của thức ăn
- Biểu hiện ở: thành phần các chất, năng lượng chứa trong đó
- Cần phối hợp các loại thức ăn để cung cấp đầy đủ cho nhu cầu cơ thể
- Giá trị thức ăn được tính bằng calo
- Mỗi thành phần thức ăn có năng lượng cung cấp khác nhau
Khẩu phần – Nguyên tắc lập khẩu phần ăn
1. Khẩu phần là gì? – Là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong 1 ngày
2. Nguyên tắc lập khẩu phần ăn
- Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp cho nhu cầu của từng đổi tượng
- Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin
- Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể
- Chú ý bảo vệ đất nước, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học đúng quy cách, nhằm nhâng cao chất lượng thức ăn và chất lượng cuộc sống .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.