Hệ thống kiến thức sinh học lớp 8 Chương 7 Bài 1 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết Nước tiểu

HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8

CHƯƠNG 7 BÀI 1 BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT
NƯỚC TIỂU

Bài tiết:
1. Khái niệm: bài tiết là quá trình lọc và thải những chất cặn bã, những chất độc hại từ cơ thể ra môi trường ngoài
2. Vai trò bài tiết: giúp cơ thể duy trì tính ổn định môi trường bên trong
3. Cơ quan bài tiết, sản phẩm bài tiết chủ yếu
- Phổi thải cacbonic
- Thận thải nước tiểu
- Da thải mồ hôi
Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
~~Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận (có 2 quả thận với 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu), ống dẫn nước tiểu, ống ***, bóng ***
Mỗi thận gồm
- Phần vỏ: khoảng 1 triệu đơn vị chức năng
- Mỗi đơn vị chức năng gồm:
+ Cầu thận
+ Nang cầu thận
+ Ống thận
=> Lọc máu và hình thành nước tiểu
- Phần tủy
+ Ống thận
+ Ống góp
=> Dẫn nước tiểu vào bể thận .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.