Hệ thông kiến thức sinh học lớp 8 Chương 1 Bài 3 Mô

HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8
CHƯƠNG 1 BÀI 3 MÔ

Khái niệm mô
- Mô là tập hợp các tế bào chuyên chế có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định
- Mô gồm các tế bào và phi bào
Các loại mô
- Mô biểu bì: cấu tạo chủ yếu là tế bào, chất gian bào rất ít nhưng không đáng kể
• Biểu bì bao phủ: phủ ngoài cơ thể hay lót trong các cơ quan rỗng như ruột, bóng ***, ống tiêu hóa
• Biểu bì tuyến: nằm trong các tuyến đơn bào hay đa bào
==> Bảo vệ, hấp thụ, tiết
- Mô liên kết: thành phần chủ yếu là phi bào; nằm khắp cơ thể, rải rác trong chất nền.
• Mô liên kết dinh dưỡng: máu, bạch huyết
• Mô liên kết đệm cơ học: mô sợi, mô sụn, mô xương
==> Nâng đỡ, liên hệ
- Mô cơ: gắn vào xương, thành ống tiêu hóa, mạch máu, bóng ***, tử cung, tim-> co, dãn
• Mô cơ vân: thành phần chủ yếu của cơ thể, màu hồng, gồm nhiều sợi cơ có vân ngang xếp thành từng bó trong bắp cơ
• Mô cơ trơn: những tế bào hình sợi, thuôn, nhọn hai đầu
• Mô cơ tim: cấu tạo giống cơ vân nhưng hoạt động giống như cơ trơn
- Mô thần kinh: nằm ở não, tủy sống, tận cùng các cơ quan-> tiếp nhận, trả lời các kích thích .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.