Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6
Bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT


* Nội dung cơ bản:

1. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú
- Thực vật sống khắp nơi trên trái đất. Chúng có nhiều dạng khác nhau để thích nghi với môi trường sống.
- Trên trái đất có khoảng 250.000- 300.000 loài thực vật, ở Việt Nam có khoảng 12.000 loài thực vật khác nhau.
2. Đặc điểm chung của thực vật
- Tự tổng hợp được chất hữu cơ nhờ quá trình quang hợp
- Phần lớn không có khả năng di chuyển
- Phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài

Hình 1: Cây quang hợp để tổng hợp các chất hữu cơ nuôi câyHình 2: Dùng roi đánh đà điều thì đà điểu chạy, đánh cây thì cây đứng yênHình 3: Ngọn cây sẽ mọc hướng về phía có ánh sáng
* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:

1. Đặc điểm khác nhau giữa thực vật với sinh vật khác:
a. Thực vật rất đa dạng và phong phú.
b. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất
c. Thực vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ
d. Thực vật là những sinh vật vừa có ích vừa có hại
2. Điểm giống nhau giữa thực vật với các sinh vật khác:
a. Không có khả năng di chuyển.
b. Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường.
c. Không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ.
d. Có khả năng trao đổi chất, lớn lên và sinh sản.
3. Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu?
4. Tại sao người ta nói rừng cây như một lá phổi xanh của con người?
5. Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?
6. Vai trò của thực vật trong việc hạn chế lũ lụt hạn hán như thế nào?
7. Ở vùng sa mạc, vùng băng giá rất ít thực vật vì:
a. Ở sa mạc khí hậu khắc nghiệt
b. Ở vùng băng giá nhiệt độ quá thấp
c. Cây không thể sống trên cát được
d. Gồm đáp án a và b
8. Vì sao thực vật nước ta phong phú nhưng chúng ta vẫn cần phải trồng thêm cây ?
a. Vì dân số tăng thì nhu cầu về lương thực và các sản phẩm được chế tạo từ thực vật ngày càng tăng.
b. Vì tình trạng khai thác rừng bừa bãi, thiên tai hạn hán làm giảm diện tích rừng.
c. Vì thực vật có vai trò quan trọng không những đối với con người mà đối với cả sinh giới.
d. Cả 3 đáp án trên đều sai.
e. Cả a,b và c đều đúng.
ĐÁP ÁN
1: c, 2: d, 3:a, 7: d, 8: eChú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.