Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 1 Đặc điểm chung của cơ thể sống

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6


Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG

* Nội dung cơ bản:

1. Phân biệt vật sống và vật không sống
- Vật sống: lớn lên và sinh sản. Ví dụ: các loài động vật, cây cối, vi khuẩn,...
- Vật không sống: không thể lớn lên dù có thể có sự trao đổi chất với môi trường. Ví dụ: cây nến, cái bút....Ảnh: Con gà và quả trứng là vật sống.
Ảnh:
Cây nến là vật không sống.

2. Đặc điểm chung của cơ thể sống
- Có sự trao đổi chất với môi trường.
- Lớn lên và sinh sản.
* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:

1. Những dấu hiệu của một cơ thế sống là:
a. Thường xuyên có sự trao đổi chất với môi trường: lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải.
b. Thường xuyên có sự vận động và thích ứng với môi trường xung quanh.
c. Lớn lên và sinh sản.
d. Gồm a, b, c.
2. Dấu hiệu để phân biệt giữa động vật và thực vật là gì?
a. Di chuyển
b. Lớn lên
c. Kiếm mồi
d. Cả a và c đều đúng.
3. Cơ thể sống khác với vật không sống ở chỗ:
a. Cơ thể sống có cấu tạo cơ sở là tế bào, các chất hữu cơ chứa trong tế bào của nó luôn luôn đổi mới, vật không sống không có cấu tạo tế bào, không thay đổi thành phần, không lớn lên được.
b. Cơ thể sống có sự sinh sản, vật không sống không sinh sản được.
c. Cơ thể sống luôn luôn phản ứng với mọi kích thích từ bên ngoài để thích nghi và tồn tại. Vật không sống không có phản ứng, nếu có phản ứng thì nó bị phân hủy.
d. Cả a, b và c.

ĐÁP ÁN
1: d, 2: d, 3:d

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.