Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 2 Nhiệm vụ của sinh học

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6


Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC


* Nội dung cơ bản:
- Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên.

1. Sinh vật trong tự nhiên
a. Thế giới sinh vật trong tự nhiên có đặc điểm:
- Phong phú và đa dạng.
- Sống ở nhiều môi trường khác nhau.
- Có mối quan hệ mật thiết với nhau và con người.
b. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên:
- Rất đa dạng, gồm nhiều nhóm lớn khác nhau về hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống...
- Một số nhóm sinh vật đại diện: động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật...


Ảnh: Các nhóm sinh vật, bạn có nhận ra nhóm nào không?


2. Nhiệm vụ của sinh học
- Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng nhằm phục vụ đời sống con người.

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Nhiệm vụ của sinh học là:

a. Nghiên cứ hình thái, cấu tạo, đời sống và sự đa dạng của sinh vật.
b. Tìm cách sử dụng, phát triển, bảo vệ các sinh vật có ích và hạn chế các sinh vật có hại
c. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường
d. Cả a, b, c

2. Những đối tượng sau đây được xem là sinh vật:

a. Con gà, san hô, béo tấm, hòn đá, dưa chuột
b. Hải sâm, cây dừa, cây nến, rong biển, cá sấu
c. Vi khuẩn tả, nấm rơm, con người, cây ổi, con hổ
d. Nấm kim châm, mốc tương, con rắn, đồng hồ

3. Những sinh vật kể tên sau: cây dừa, con gà, con trâu, cây tre

a. Là những sinh vật có ích cho con người
b. Là những sinh vật có hại cho con người
c. Là những sinh vật vừa có ích vừa có hại
d. Cả a, b và c đều sai

4. Những đối tượng sau đây là sinh vật sống dưới nước:

a. Cây mít, con chim, con hổ, con người
b. Cây ổi, con chuột, con rắn, cây rong
c. Con khỉ, con sói, con sán, vi khuẩn
d. Con cá, cây rong, con tôm, san hô

ĐÁP ÁN
1: d, 2: c, 3:a, 4: d


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.