Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 4 Có phải tất cả các thực vật đều có hoa?

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6


Bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA?


* Nội dung cơ bản:
1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.
- Thực vật không có hoa là thực vật cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Ảnh: Cây Nhâm sâm
- Thực vật có hoa gồm 2 cơ quan: cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản
+ Cơ quan sinh dưỡng gồm: Rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây.
+ Cơ quan sinh sản gồm: Hoa, quả, hạt có chức năng duy trì và phát triển nòi giống.
2. Cây một năm và cây lâu năm.
- Cây một năm là những cây sống trong vòng 1 năm.
- Cây lâu năm là những cây sống nhiều năm
* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Nhóm cây nào toàn cây lâu năm?
A. Cây mit, cây khoai lang, cây ổi
B. Cây thìa là, cây cải cúc, cây gỗ lim.
C. Cây na, cây táo, cây su hào.
D. Cây đa, cây si, cây bàng.
2. Thực vật không có hoa khác thực vật có hoa ở những điểm nào?
A. Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ ra hoa
B. Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt.
C. Cả a & b
D. Câu a & b đều sai
3. Điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa nhóm thực vật không có hoa và thực vật có hoa:
A. Không có thân, rễ, lá và có thân, rễ, lá
B. Không có mạch dẫn và có mạch dẫn
C. Không có hoa, quả, hạt và có hoa, quả, hạt
D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính


ĐÁP ÁN
1: D, 2: C, 3:C


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.