Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6

Bài 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

* Nội dung cơ bản:
1. Kính lúp
- Kính lúp cho ta hình ảnh phóng to của vật từ 3-20 lần.

Hình 1: Cấu tạo của kính lúp

- Cách dùng: cầm kính đưa vào vật cần quan sát, nâng kính từ gần đến xa khi ảnh rõ.
2. Kính hiển vi
- Kính hiển vi quang học có thể cho ta hình ảnh phóng to của vật từ 40-3000 lần.Hình 2: Kính hiển vi quang học có 1 thị kính
Hình 3: Kính hiển vi quang học có 2 thị kính

- Kính hiển vi điện tử có thể cho ta hình ảnh phóng to của vật từ 10000- 40000 lần.Hình 4:
Kính hiển vi điện tử


- Cách sử dụng kính hiển vi

  • Điều chỉnh ánh sáng bằng gương.

  • Đặt tiêu bản lên bàn kính,mẫu vật đúng trung tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản.
    Mắt nhìn vật kính, điều chỉnh đinh ốc.
    Mắt nhìn vào thị kính, tay phải vặn ốc.
    Điều chỉnh đinh ốc vi cấp để thấy ảnh rõ hơn.

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:

1. Kính hiển vi có 3 bộ phận chính sau:
a. Giá đỡ, chân kính, gương phản chiếu
b. Hệ thống ốc điều chỉnh, bàn kính, chân kính
c. Giá đỡ, hệ thống ống kính, hệ thống ốc điều chỉnh
d. Giá đỡ, hệ thống ống kính, bàn kính
2. Bộ phận quan trọng nhất của kính hiển vi là:
a. Hệ thống ống kính, ghép bằng nhiều bản kính lồi, có thể phóng đại 40-1.5000 lần
b. Giá đỡ để gắn các bộ phận khác vào giúp cho kính đứng vững
c. Hệ thống ốc để điều chỉnh làm cho vật quan sát được rõ hơn
d. Tất cả các bộ phận đều có giá trị như nhau

ĐÁP ÁN

1: c, 2: a


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.