Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 9 Các loại rễ, các miền của rễ

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6
Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

* Nội dung cơ bản:
1. Các loại rế
- Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm.
+ Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con. Cây có rễ cọc: cây bưởi, cây cải, cây hồng xiêm...
+ Rễ chùm gồm nhiều rễ con mọc từ gốc thân. Cây có rễ chùm: cây tỏi tây, cây lúa...


Hình 1: Các loại rễ: A.Rễ cọc B. Rễ chùm


2. Các miền của rễ
Mỗi rễ có 4 miền:
- Miền sinh trưởng: có chức năng dẫn truyền.
- Miền hút: hấp thụ nước và muối khoáng.
- Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra.
- Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.
Hình 2. Các miền của rễ: 1-3: Miền sinh trưởng, 2: Miền hút, 4: Miền chóp rễ

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Rễ cọc có cấu tạo thế nào?
a. Giống như những cái cọc đâm xuống đất.
b. Gồm nhiều rễ có hình dạng và kích thước giống nhau mọc từ gốc, tỏa ra thành một chùm.
c. Gồm một rễ cái to khỏe đâm thẳng xuống đất, trên rễ cái có nhiều rễ con mọc xiên đâm ra xung quanh; từ rễ con lại mọ ra những rễ bé hơn nữa.
d. Mọc từ trên cành cao đâm xuống dưới đất như những cây cột.
2. Rễ chùm có cấu tạo thế nào?
a. Giống như những cái cọc đâm xuống đất.
b. Gồm nhiều rễ có hình dạng và kích thước giống nhau mọc từ gốc, tỏa ra thành một chùm.
c. Gồm một rễ cái to khỏe đâm thẳng xuống đất, trên rễ cái có nhiều rễ con mọc xiên đâm ra xung quanh; từ rễ con lại mọ ra những rễ bé hơn nữa.
d. Mọc từ trên cành cao đâm xuống dưới đất như những cây cột.
3. Muốn cho bộ rễ phát triển mạnh để cây nhanh tốt, phải:
a. Xới đất cho tơi, xốp.
b. Tưới nước đủ và bón phân hợp lý.
c. Vun gốc để cây mọc thêm rễ phụ.
d. Cả a, b và c

ĐÁP ÁN
1. c, 2. b, 3. dChú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.