Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 10 Cấu tạo miền hút của rễ

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6
Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
* Nội dung cơ bản:
1. Cấu tạo của miền hút:
Miền hút có cấu tạo gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữaHình 1: Cấu tạo miền hút

Hình 2: Lát cắt ngang miền hút
- Cấu tạo phần vỏ miển hút:+ Mỗi tế bào lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của tế bào như: vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài.
+ Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi.

Hình3: Tế bào lông hút (1. Vách tế bào, 2. Màng sinh chất, 3. Chất tế bào, 4. Nhân, 5. Không bào)
-Cấu tạo phần trụ giữa:2. Chức năng của miền hút:
- Chức năng chung của miền hút: Hấp thụ nước và muối khoáng
- Chức năng của từng bộ phận của miền hút:* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:

1.So sánh tế bào thực vật và tế bào lông hút về cấu tạo?
2. Cấu tạo cắt ngang của miền hút gồm:
a. Phần ngoài là vỏ, phần trong là trụ giữa
b.Phần ngoài là trụ giữa, phần trong là vỏ
c. Phần ngoài là lông hút, phần trong là ruột
d.Phần ngoài là ống dẫn, phần trong là thịt
3. Phần vỏ gồm các phần:
a. Vỏ ngoài và vỏ trong
b. Vỏ ngoài, vỏ giữa và vỏ trong
c. Vỏ cứng và vỏ mềm
d. Bên ngoài là biểu bì, bên trong là thịt vỏ
4. Những thành phần chính của trụ giữa:
a. Các bó mạch và ruột
b. Trụ ngoài và trụ trong
c. Vỏ trụ và ruột trụ
d. Nửa trụ trên và nửa trụ dưới
ĐÁP ÁN
Giống nhau:
- Đều là những đơn vị cấu tạo nên cơ thể thực vật.
- Đều có các thành phần như: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào…
Khác nhau:
Các chỉ tiêu Tế bào thực vật Tế bào lông hút Không bào Nhỏ Lớn Vị trí của nhân Nằm ở giữa tế bào khi tế bào non, nằm sát màng tế bào khi tế bào. Lông hút mọc đến đâu thì nhân di chuyển đến đó, vị trí của nhân luôn nằm ở đầu lông hút Lục lạp Có Không có

2.a
3.d
4.a

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.