Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

* Nội dung cơ bản:
1. Cây cần nước và các loại muối khoáng
a. Nhu cầu nước của cây:
- Tất cả các cây đều cần nước, nếu không có nước cây sẽ chết.
- Nước rất cần cho cây nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào các loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây.

Hình 1: A. Cây được tưới đủ nước. B. Cây thiếu nước


b. Nhu cầu muối khoáng của cây:
- Muối khoáng rất cần thiết cho cây. Cây cần các loại muối khoáng chính là đạm, lân, kali và các loại phân vi lượng khác như kẽm, mangan, sắt…
- Nhu cầu muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các bộ phận, các giai đoạn khác nhau trong từng chu kì sống của cây.

Hình 2: Chậu A: Cây được bón đủ đạm, lân, kali… Chậu B: Cây thiếu phân đạm

2. Sự hút nước và muối khoáng ở rễ
a. Rễ cây hút nước và muối khoáng
- Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước.

b. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây
- Các loại đất trồng khác nhau
+ Đất phù sa giàu khoáng chất và chất dinh dưỡng, thuật lợi cho
sự hút nước và muối khoáng của cây. Cây trồng trên đất phù sa thường cho năng suất cao.
+ Đất đỏ bazan Tây nguyên thích hợp cho cây công nghiệp.
+ Đất đa ong vùng đồi trọc bị xói mòn, ít chất dinh dưỡng. Cây trồng trên đất này cho năng suất thấp.

- Thời tiết, khí hậu
+ Mùa đông ở những vùng lanh,
sự hút nước và muối khoáng của cây bị ngừng trệ.
+ Trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều, nhu cầu nước của cây tăng.
+ Khi mưa nhiều làm đất ngập nước lâu ngày, rễ bị chết, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng.

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?
a. Giai đoạn cây sinh trưởng.
b. Giai đoạn cây non.
c. Giai đoạn cây mọc cành, đẻ nhánh.
d. Giai đoạn ra hoa, tạo quả.
e. Giai đoạn cây già cỗi.

2. Rễ cây hút nước nhờ bộ phận:
a. Các lông hút
b. Miền tăng trưởng
c. Miển chóp rễ
d. Cả a,b và c

3. Vai trò của muối khoáng là:
a. Tham gia xây dựng tế bào
b. Chống thoát hơi nước
c. Tạo áp suất thẩm thấu
d. Cả a và c

4. Muốn có được năng suất cao phải bón phân:
a. Đúng lúc
b. Đúng loại
c. Đủ liều lượng
d. Cả a, b và c
ĐÁP ÁN

1.a+c+d, 2.a, 3.d, 4.d

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.