gjaj jum mk vs

chờ a,b>0,a+b=1.tìm gja trj nhỏ nhất của biểu thức                                                                                                                 S=(1+1/a).(1+1/b)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về gjaj jum mk vs