Lịch sử 8 Bài 9

Bài 9   ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

1.Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh .

-Đầu thế kỉ XVIII An Độ trở thành thuộc địa của Anh .

-Anh thi hành chính sách vơ vét tàn bạo

-Hậu quả:

+Đất nước ngày càng lạc hậu

+Đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng, chết đói hàng loạt.

2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân An Độ:

a. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)

-Diễn biến:

+ Binh lính Xi-pay cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ trang.Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung An Độ.Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba Thành Phố lớn.Cuộc khởi nghĩa duy trì được hai năm thì bị Thực dân Anh dốc toàn lực đàn áp dã man.

-Ý nghĩa: Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất chống chủ nghĩa Thực Dân, giải phóng dân tộc.

b.Đảng Quốc Đại:

-1885 Đảng Quốc Đai thành lập

-Mục tiêu: Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế dân Tộc

c.Khởi nghĩa Bom-pay(1908)

Đỉnh cao của phong trào giải phóng dân Tộc đầu thế kỉ XX

- Ý nghĩa của phong trào:

+ Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

+ Đặt cơ sở cho thắng lợi sau này


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • lịch sử 8 bài 9
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.