Lịch sử 8 Bài 11

Tiết 17 Bài 11     

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ  XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

 I.Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa Thực Dân ở các nước Đông Nam Á.

-Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng,giàu tài nguyên,chế độ Phong Kiến đang suy yếu.

-Các nước tư bản cần thuộc địa,thị trường.

-Cuối thế kỉ XIX Thực dân Phương Tây hoàn thành  xâm lược Đông Nam Á

II.Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

a.Nguyên nhân:

-Thực dân thi hành chính sách thống trị hà khắc:vơ vét,đàn áp,chia để trị.

-Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa ĐNÁ với thực dân gay gắt.

b.Các phong trào tiêu biểu:

 

Tên nước

Thực dân xâm lược

Thời gian

Phong trào tiêu biểu

Thành quả bước đầu

In – Đô – nê-xia

Hà Lan

1905

1908

-Thành lập công đoàn xe lửa.

-Thành lập hội liên hiệp công nhân

Đảng cộng sản In – Đô – nê-xia được thành lập 5-1920

Phi-líp-pin

Tây ban Nha-Mĩ

1896-1898

-Cách mạng bùng nổ Nước cộng hoà Phi-líp-pin ra đời

Cam-pu-chia

pháp

1863-1866

1886-1867

-Khởi nghĩa ở Ta-Keo.

- Khởi nghĩa ở Cra-chê.

 

 

-Gây cho Pháp nhiều tổn thất.

-Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp.

Lào

Pháp

1901

1901-1907

-Đấu tranh vũ trang ở Xa-van-na-khét

-Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven.

Việt Nam

Pháp

1885-1896

1884-1913

-Phong trào Cần Vương.

-Khởi nghĩa Yên Thế.

Miến Điện

Anh

1885

Kháng chiến chống thực dân Anh  

 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.