Lịch sử 8 Bài 12

Tiết 18 Bài 12       NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

I.Cuộc Duy Tân Minh Trị.

-Trước cuộc Duy Tân Nhật Bản là một quốc gia Phong Kiến lạc hậu.

-Các nước Phương Tây tìm cách “Mở cửa”Nhật.

-Năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách.

-Nội dung:

+Kinh tế:Thống nhất tiền tệ,xoá bỏ sự độc quyền đất đai của giai cấp phong kiến,tăng cường phát triển kinh tế ở nông thôn,xây dựng cơ sở hạ tầng,đường xá,cầu cống,giao thông liên lạc.

+Chính trị- xã hội:Xoá bỏ chế độ nông nô,đưa Qúi Tộc tư sản lên nắm chính quyền,thi hành chính sách giáo dục bắt buộc,chú trọng nội dung Khoa học-Kĩ Thuật trong chương trình giảng dạy

+Quân sự:Được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây..

-Tính chất :là cuộc cách mạng không triệt để.

-Kết quả: mở đường cho Nhật Bản phát triển TBCN, thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây.

II.Nhật Bản chuyển sang Chủ Nghĩa Đế Quốc.

-Thời gian: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

-Biểu hiện:

+Xuất hiện công ty độc quyền Mít-xưi,Mít su-bi-si.

+Xâm lược thuộc địa.

+Phát triển công thương nghiệp,ngân hàng.

III.Cuộc đấu tranh của  nhân dân lao động Nhật Bản.

-Nguyên nhân:Nhân dân lao động bị áp bức bóc lột nặng nề,làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày,điều kiện lao động tồi tệ,lương thấp…

-Mục tiêu đấu tranh:Đòi quyền tự do dân chủ,đòi tăng lương và cải thiện đời sống.

-Kết quả:

+Các tổ chức công đoàn ra đời lãng đạo đấu tranh.

+1901 Đảng xã hội dân chủ Nhật thành lập .

+Từ năm 1906 phong trào phát triển mạnh hơn

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.