Lịch sử 6 Bài 9

Tiết:9

Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 

1 . Đời sống vật chất:

- Luôn cải tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động: Biết mài đá làm công cụ: Rìu, bôn, chày

- Họ biết làm gốm, sử dụng công cụ tre, gỗ, xương, sừng.

- Biết trồng trọt (rau, đậu, bí) và chăn nuôi (chó, lợn).

- Sống ở hang động, mái đá, lều cỏ hoặc lá cây.

2. Tổ chức xã hội:

- Người nguyên thuỷ sống thành từng nhóm ở vùng thuận tiện, định cư lâu dài ở một nơi.

- Quan hệ xã hội được hình thành. Những người cùng họ hàng huyết thống chung sống với nhau, tôn người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ gọi là chế độ thị tộc mẫu hệ.

- Những người cùng sống chung với nhau thành từng nhóm và tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ. Đó là thị tộc mẫu hệ.

3. Đời sống tinh thần:

- Biết làm đồ trang sức

- Có quan niệm tín ngưỡng: thờ vật tổ (hươu)chôn người chết (chôn theo công cụ)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.