Lịch sử 7 Bài 6

Tiết 7 Bài 6

CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á

1. Sự hình thành của vương quốc cổ Đông Nam Á

Đông nam Á một khu vực khá rộng , ngày nay gồm 11 nước…

* Điều kiện tự nhiên:

Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo nên 2 mùa:mùa mưa và mùa khô.

+ Thuận lợi: Cung cấp đủ nước tưới, khí hậu nóng ẩm -> thích hợp cho cây cối sinh trưởng và phát triển.

+ Khó khăn: Gió mùa cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt, hạn hán… ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp

Cư dân ĐNA , từ xưa đã biết trồng lúa,  cây củ quả khác

* Từ những thế kỉ đầu sau Công nguyên , cư dân ĐNA sử dụng rộng rãi đồ sắt và hình thành các vương quốc cổ ĐNA.

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

- Từ thế kỉ X – XVIII,  thời kì thịnh vượng của các quốc gia PK ĐNA

- Các giai đoạn phát triển của các nước Đông Nam Á

+ Inđônêxia: Vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 – 1527)

+ Campuchia: Thời kì Angco ( IX – XV)

+ Mianma: Vương triều Pa-gan (XI)

+ Thái Lan: Vương quốc Su-khô-thay (XIII)

+ Lào: Vương quốc Lạn Xạng (XV – VIII)

+ Đại Việt.

+ Champa…

  • Từ nửa sau TK XVIII, các quốc gia ĐNA suy yếu trở thành thuộc địa CNTB phương Tây.

Tiết 8 Bài 6 CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo)

 

3.Vương quốc Campuchia

a. Từ TK I – VI: Thời tiền sử

b. Từ TK VI – IX: Vương quốcChân Lạp của người Khơ me được hình thành(tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ , biết khắc chữ Phạn)

c. Từ TK IX – XV: Thời kì Ăngco

- Angco là kinh đô, có nhiều đền tháp: AngcoVát, Ang-co Thom… được xây dựng trong thời kì này.

- Nông nghiệp rất phát triển.

- Có nhiều công trình kiến trúc độc đáo.

- Quân đội hùng mạnh.

-Mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực.

d.Từ TK XV – 1863: Thời kì suy yếu

4. Vương quốc Lào

+ Trước TK XIII: Chỉ có người Đông Nam Á cổ và người lào Thơng

+ Sau TK XIII: người Thái di cư đến gọi là Lào Lùm, bộ tộc chính của Lào.

+Năm 1353,tộc trưởng Pha Ngùm thống nhất các bộ tộc Lào, thành lập nước Lạn Xạng ( Triệu Voi)

+ XV – XVII: thời kì thịnh vượng.

- Đối nội: Chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội vững mạnh.

- Đối ngoại: Luôn giữ mối quan hệ hòa hiếu với các nước nhưng cương quyết chống xâm lược.

+ TK XVIII, Lạn Xạng suy yếu và đến  cuối TK XIX trở thành thuộc địa của Pháp.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.