Lịch sử 6 Bài 11

Tiết:12

Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào?

- Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển.

- Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.

=> Trong xã hội đã có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà. Địa vị của người đàn ông ngày càng quan trọng.

2. Xã hội có gì đổi mới?

- Hình thành hàng loạt làng bản gọi là chiềng chạ, nhiều chiềng chạ hợp thành bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ dần thay thế chế độ mẫu hệ

- Làng bản biết bầu người quản lý

- Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

- Từ thế kỷ VIII – I TCN, có nhiều nền văn hóa phát triển cao như: Oc Eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Đông Sơn (Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ).

- Văn hóa Đông Sơn có công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, lưỡi rìu, . . . => đồ đồng thay thế đồ đá đã góp phần tạo nên sự chuyển biến trong xã hội..

- Cư dân văn hóa Đông Sơn gọi là cư dân Lạc Việt.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.