Lịch sử 6 Bài 12

Tiết:13

Bài 12: NƯỚC VĂN LANG

1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Sự hình thành các bộ lạc lớn.

- Sản xuất phát triển => Sự  phân hóa giàu nghèo.

- Cư dân Lạc Việt luôn phải đấu tranh với thiên nhiên để bảo vệ mùa màng.

- Chống giặc ngoại xâm và giải quyết xung đột giữa các bộ tộc.

2. Nước Văn Lang thành lập

- Thế kỷ VII TCN thủ lĩnh của bộ lạc Văn Lang thống nhất các bộ lạc ở đồng bằng  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành 1 nước gọi là nước Văn Lang. Người thủ lĩnh lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang thuộc vùng Bạch Hạc- Phú Thọ.

 

3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

(Xem sơ đồ trong sách giáo khoa)

- Đứng đầu là Vua Hùng. Giúp việc có Lạc hầu, Lạc tướng.

- Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu là Lạc tướng.

- Dưới Bộ là chiềng chạ, đứng đầu là Bồ chính.

- Chưa có luật pháp và quân đội

Nhận xét: Là nhà nước đơn giản.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.