Lịch sử 8 Bài 16

Tiết 25 Bài 16

LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 (1921-1941)

I.Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế(1921-1925)

1.Tình hình nước Nga sau chiến tranh.

-Kinh tế bị tàn phá.

-Dịnh bệnh và nạn đói.

- Bọn phản cách mạng nổi dậy.

2.Chính sách kinh tế mới.

-3-1921 chính sách kinh tế mới(NÉP) được thông qua.

-Nội dung:

+Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa thay bằng thuế lương thực.

+Tự do buôn bán,mở lại chợ.

+Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ

+Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

-Tác động chính sách KTM:

+phục hồi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân

+Năm 1925 sản lượng công- nông nghiệp đạt nước xấp xỉ trước chiến tranh.

- Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết thành lập (Liên Xô).

II.Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941)

1.Nhiệm vụ: 

-Phát triển kinh tế

-Tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa

-Cải thiện nền nông nghiệp lạc hậu

-Xây dựng các kế hoạch 5 năm

2.Thành tựu:

-Kinh tế: Công-Nông Nghiệp phát triển mạnh trở thành một nước công nghiệp đứng đầu Châu Âu…đứng thứ hai thế giới sau Mỹ

-Văn hoá- GD:Thanh toán nạn mù chữ; phổ cập giáo dục cho mọi người; phát triển hệ thống giáo dục,khoa học, văn hoá, nghệ thuật đạt nhiều thành tựu.

-XH:Xoá bỏ giai cấp bóc lột

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.