Lịch sử 6 Bài 6

Tiết:6

Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

- Thiên văn, lịch (âm lịch), làm đồng hồ.

- Chữ tượng hình Ai Cập, Trung Quốc

Được viết trên giấy Pa pi rút, trên mai rùa, thẻ tre, đất sét…

- Toán học:

+ Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, giỏi về hình học, tìm được số pi bằng 3.16

+ Người Lưỡng Hà giỏi về số học

+ Người An Độ tìm ra các chữ số (kể cả số 0)

- Kiến trúc: Kim tự  tháp Ai Cập, thành Ba-bi-lon (Lưỡng Hà), . . .

2. Người Hy Lạp và Rô-ma có những đóng góp gì về văn hóa?

- Thiên văn, lịch (dương lịch)

- Chữ viết: sáng tạo Hệ chữ cái a, b, c, . . .

- Chữ số: Số thường 1, 2, 3, . . . và số La Mã I, II, III,. . .

- Các ngành khoa học cơ bản đạt nhiều thành tựu rực rỡ:  Toán học, Thiên văn, Vật lý,  Sử học, Triết học, . .

- Văn học cổ Hy Lạp phát triển rực rỡ với những vở kịch thơ độc đáo: Ê-đíp làm vua, . . .

- Kiến trúc: Đền Pác Tê-nông (Aten), đấu trường Cô-li-dê (Rô-ma), tượng lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ Nữ, . . .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.