Lịch sử 6 Bài 8

Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

Các giai đoạn

Thời gian xuất hiện

Địa điểm tìm thấy

Công cụ chủ yếu

1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 40 – 30 vạn năm - Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn)

- Núi Đọ (Thanh Hóa)

- Xuân Lộc (Đồng Nai)

Công cụ đá được ghè đẽo thô sơ. 2. Ở giai đoạn đầu Người tinh khôn sống như thế nào? 3-2 vạn năm - Mái đá Ngườm (Thái Nguyên)

- Sơn Vi (Phú Thọ)

Rìu bằng hòn cuội, có hình thù rõ ràng 3. Giai đoạn phát triển Người tinh khôn có gì mới? 12.000 – 4.000 năm - Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn)

- Hạ Long, Bàu Tró

- Quỳnh Văn

Công cụ đá được mài lưỡi, sắc bén hơn.

Công cụ bằng xương, sừng.

Đồ gốm

1.Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu

- Cách đây khoảng 40-30 vạn năm người tối cổ sinh sống ở khắp nơi trên đất nước ta (gần: sông, suối, ven biển)

+ Thẩm Khuyên, Thẩm Hải (Lạng Sơn)

+ Quan Yên, Núi Đọ (Thanh Hoá)

+ Xuân Lộc (Đồng Nai)

- Sử dụng CCLĐ bằng đá, ghè đẽo thô sơ

2.Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống ntn?

- Khoảng 3-2 vạn năm người tối  cổ chuyển dần thành người tinh khôn ở nhiều nơi

+ Mai đá Ngườm (Thái Nguyên)

+ Sơn Vi (Phú Thọ)

+ Lai Châu Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An

- CCLĐ vẫn bằng đá, song  có hình thù rõ ràng

(CCLĐ bằng đá được cưa, mài nhẵn)

3.Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới

Cách ngày nay khoảng 10000-4000 năm

- Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn),Hạ Long, Bàu Tró

- Công cụ đá được mài lưỡi, sắc bén hơn.,Công cụ bằng xương, sừng.

Đồ gốm

–> Việt Nam là một trong những quê hương của loài người

 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.