Lịch sử 9 Bài 30

Tiết 48, 49

BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973- 1975)

I – Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- văn hoá, ra sức chi viện cho miền Nam: (không dạy)

II – Đấu tranh chống địch bình định- lấn chiếm, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam:

- Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21, nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bằng con đường cách mạng bạo lực, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.

- Đầu năm 1975, ta giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long với 50000 dân.

III – Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc:

1)    Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:

- Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975, 1976 nhưng cũng nhấn mạnh: Nếu có thời cơ, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

2)    Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:

  • Chiến dịch Tây Nguyên:

- Ngày 10/3/1975, ta tấn công và nhanh chóng giải phóng Buôn Ma Thuột

- Ngày 12/3/1975, địch phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng bị thất bại.

- Ngày 14/3/1975, địch rút quân khỏi Tây Nguyên, bị quân ta truy kích và tiêu diệt.

- Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

  • Chiến dịch Huế- Đà Nẵng:

- Ngày 21/3, quân ta tiến công Huế.

- Ngày 26/3, ta giải phóng Huế. Cũng trong thời gian nầy, ta giải phóng thị xã Tam Kỳ và toàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Sáng 29/3, ta tiến công và đến 3 giờ chiều thì giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng.

  • Chiến dịch Hồ Chí Minh:

- Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

- 17 giờ ngày 26/4, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

- 10giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

- 11 giờ 30 phút ngày 30/4, cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

IV – Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975):

1)    Ý nghĩa lịch sử:

- Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

- Mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc- Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

2)    Nguyên nhân thắng lợi:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo.

- Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

- Có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

- Sự đoàn kết của ba dân tộc Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • soạn bài 30 lịch sử 9 soanbai net
  • soan lich su 9 bai 30
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.