Lịch sử 9 Bài 31

Tiết 50

BÀI 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975

I.Tình hình hai miền Bắc- Nam sau đại thắng Xuân 1975:

- Miền Bắc:

+ Đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của CNXH.

+ Bị chiến tranh phá hoại của Mỹ tàn phá, gây hậu quả lâu dài.

- Miền Nam:

+ Được hoàn toàn giải phóng.

+ Cơ sở chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại, nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán…

II – Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975- 1976):

- Ngày 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (Quốc hội khoá VI).

- Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976, Quốc Hội họp phiên đầu tiên, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại, quyết định tên nước là Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Quyết định Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca. Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn- Gia Định được đổi tên là Thành phố hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa:

+ Công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành.

+ Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc, mở rộng quan hệ với các nước.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • bai 31 su 9
  • Lich su 9:bai 31
  • soạn bài 31 lịch sử 9 soanbai net
  • Soan su 9 bai 31
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.