Lịch sử 7 Bài 4

BÀI 4      TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

1.Sự hình thành xã hội phong kiến ở trung quốc:

-Hình thành từ thế kỉ III(TCN) thời nhà Tần và được xác lập vào thời nhà Hán.

-Xã hội gồm 2 giai cấp:Địa chủ và nông dân tá điền.

2.Xã hội Trung Quốc thời Tần –Hán:

a.Nhà Tần ( Tần Thủy Hoàng)

-Chia đất nườc thành quận huyện,cử quan lại đến cai trị.

-Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất.

-Bắt nhân dân lao dịch.

-Gây chiến tranh và mở rộng lãnh thổ

b.Nhà Hán:

-Xóa bỏ chế độ hà khắc của pháp luật của nhà Tần.

-Giảm tô thuế,lao dịch

-khuyến khích sản xuất phát triển kinh tế.

-Tiến hành chiến tranh xâm lược.

3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời nhà Đường:

Thời nhà Đường,bộ máy nhà nước được củng cố và hòan thiện

-Cử người cai quản các địa phương.

-Mở nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài

-Giảm thuế, chia ruộng cho nông dân.

-Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ

 

Tuần:III                  BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Tiết:5                                                            (Tiếp theo)

 

4.Trung Quốc Thời Tống – Nguyên

Dưới thời Tống Trung Quốc được thống nhất nhưng không còn mạnh, Vua Mông Cổ ( Hốt Tất Liệt) đánh chiếm Trung Quốc lập ra Nhà Nguyên

a. Thời Tống

- Miễn giảm thuế, sưu đich

- Mở mang thuỷ lợi.

- Phát triển thủ công nghiệp: khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, đúc vũ khí…

- Có nhiều phát minh :la bàn , thuốc súng , nghề in..

b.Thời Nguyên:

- Phân biệt đối xử giữa người Mông cổ và người Hán.

- Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.

5. Trung Quốc thời Minh – Thanh

Nhà Nguyên tồn tại đến 1368, Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh. Quân Mãn Thanh từ phương bắc lật đổ nhàMinh lập ra nhà Thanh

- XHPK thời Minh -Thanh lâm vào tình trạng suy thoái.

+ Vua quan ăn chơi xa xỉ.

+ Nông dân, thợ thủ công phải nộp thuế nặng nề.

+ Phải đi lao dịch, đi phu.

+Mần móng kinh tế TBCN phát triển

Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, xưởng làm đồ sứ… với sự chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công ; Buôn bán với nước ngoài được mở rộng.

6. Văn hoá, khoa học – kỹ thuật Trung Quốc thời Phong Kiến

a.Văn hoá:

- Tư tưởng: Nho giáo.

- Văn học, sử học: rất phát triển.

- Nghệ thuật: hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc… đều ở trình độ cao.

b. Khoa học – kĩ thuật

- Nhiều phát minh quan trọng : giấy viết, la bàn, nghề in, thuốc súng

- Kỹ thuật đóng tàu, luyện kim, khai thác dầu mỏ… có đóng góp lớn với nhân loại

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.