Lịch sử 7 Bài 5

Bài 5

ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

 1.Những trang sử đầu tiên

Đất nước Ấn độ bắt nguồn từ tên một dòng sông : sông Ấn

-2500 năm TCN: dọc theo hai bờ sông Ấn thành thị xuất hiện.

-1500 năm TCN:  một số  thành thị  khác xuất hiện  lưu vực sông Hằng..

-TK VI TCN: những thành thị liên kết thống nhất cùng với sự ra đời và truyền bá của đạo Phật  đã hình thành Nhà nước Magađa thống nhất à hùng mạnh (cuối TK III TCN).

-Sau TK III: Vương triều Gupta.

2. Ấn Độ thời Phong Kiến

* Vương triều Gupta: (TK IV – VI)

- Luyện kim rất phát triển, công cụ sắt sử dụng rộng rãi

- Nghề thủ công: dệt, chế tạo kim hoàn. Khắc trên ngà voi…

* Vương quốc Hồi giáo Đêli (XII – XVI)

- Chiếm ruộng đất.

- Cấm đoán đạo Hinđu, mâu thuẩn dân tộc căng thẳng.

* Vương triều Môgôn (TK XVI – giữa TK XIX). Thực hiện các biện pháp để xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá.

3. Văn hoá Ấn Độ:

- Chữ viết: chữ viết phạn.

- Văn hoá: Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca…

- Kinh Vê-đa.

- Kiến trúc: kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.