Lịch sử 7 Bài 24

BÀI 24 : KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG  NGOÀI THẾ KỶ XVIII   

1/. Tình hình xã hội:

- Giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến đàng ngoài mục nát cực độ.

+ Vua Lê là bù nhìn.

+ Chúa trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc.

+ Quan lại hoành hành, đục khoét nhân dân.

- Hậu quả:

+ sản xuất nông nghiệp đình đốn.

+ Hạn, lụt mất mùa, đê vỡ xảy ra liên tục.

+ Nhà nước đánh thuế nặng, công thương nghiệp sa sút.

+ Đời sống nhân dân cực khổ thường xuyên xảy ra nạn đói.

+ Nhân dân bỏ làng phiêu tán khắp nơi.

2/. Những cuộc khởi nghĩa lớn.

a.Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:

- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây

- Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 – 1770) ở Thanh Hoá và Nghệ An

- Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751) ở Tam Đảo(Vĩnh Phúc).

- Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cần (1741-1751) ở Đồ Sơn,Kinh Bắc.

- Khởi nghĩa hoàng công chất (1739-1769) ở Điện Biên(Lai Châu)

b. Ý nghĩa:

- Làm cho chính quyền phong kiến Trịnh bị lung lay.

- Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân.

- Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn thu được nhiều thắng lợi sau này.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.