Lịch sử 6 Bài 28

BÀI 28:  

ÔN TẬP

1.  Lịch Sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào?

Lịch Sử nước ta từ thời Nguyên thủy đến thế kỉ X đã trải qua 3 giai đoạn lớn:

- Giai đoạn nguyên thủy

- Giai đoạn dựng nước Văn lang – Âu Lạc (thế kỉ VII-II TCN)

- Giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc  thuộc (hơn 1000 năm)

2.  Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào?Tên nước là gì?Vị vua đầu tiên là ai?

Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào thế  kỉ VII TCN

Tên nước :Văn Lang

Tên vua:Hùng Vương

3.  Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó .

Số

TT

Thời gian

Tên cuộckhởi nghĩa chống giặc phương Bắc

Người lãnh

đạo

Ý nghĩa

1

Năm 40

Hai Bà Trưng chống nhà Hán Trưng Trắc, Trưng Nhị Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, quyết tâm giàng độc lập của dân tộc của dân tộc ta.

2

Năm 42 – 43

Kháng chiến chống nhà Hán Trưng Trắc, Trưng Nhị

3

Năm 248

Bà Triệu chống nhà Ngô Triệu Thị Trinh

4

542 – 548

Lý Bí chống nhà Lương Lý Bí

5

548 – 602

Kháng chiến chống quân Lương Triệu Quang Phục,

Lý Phật Tử

6

Năm 722

Mai Thúc Loan chống nhà Đường Mai Thúc Loan

7

776-791

Phùng Hưng chống nhà Đường Phùng Hưng

Phùng Hải

8

905

Khúc Thừa Dụ chống nhà Đường Khúc Thừa Dụ

Khúc Hạo

9

931

Dương Đình Nghệ chống nhà Nam Hán Dương Đình Nghệ

10

938

Ngô Quyền chống quân Nam Hán Ngô Quyền

4. Sự kiện nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho tổ quốc?

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn 1000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc

5. Hãy kể tên những vị anh hùng đã gương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho tổ quốc?

Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí,Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, NgôQuyền.

6. Mô tả một số cơng trình nghệ thuật nổi tiếng của thời cổ đại.

Việt Nam có trống đồng Đông Sơn, thành Cổ Loa


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • bài 28 ôn tập lịch sử 6
 • bài 28 lịch sử 6
 • soan lich su 6 bai 28 on tap
 • lich su 6 bai 28 on tap
 • soan bai on tap lich su 6
 • bai 28 on tap su 6
 • soan lich su lop 6 bai 28
 • thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào
 • bai 28 on tap lich su lop 6
 • linh su 6 bai 28 soan bai
 • Giai dap on tap lich su lop 6 (bai 28)
 • soan su lop 6 bai 28
 • kể tên những cuộc khởi nghĩa lớn từ thế kỉ VII đến thế kỉ X
 • Lich su 6 on tap bai 28-soan bai
 • Soạn sử 6 bài 28
 • ,

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.