Lịch sử 9 Bài 2

 Sử 9 – Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ  KỶ XX ( 1975-1991)

I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Bang Xô Viết :

* Hoàn cảnh :

   – Năm 1973  khủng hoảng dầu mỏ thế giới  dẫn đến cuộc khủng hỏang chung của thế giới . Thế giới yêu cầu đổi mới , thích nghi về kinh tế ,chính trị ,xã hội  trước sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật  và xu hướng quốc tế  hóa cao .

   – Trong khi  đó  những nhà lãnh  đạo Xô Viết chủ quan   cho rằng quan hệ sản xuất XHCN không chịu tác động chung . Mô hình cơ chế cũ của CNXH ở Liên Xô không còn phù hợp , vì đã không tiến hành cải cách nên đã cản trở sự phát tiển về mọi mặt dẫn dến tình trạng trì  trệ .

* Tình hình kinh tế , chính trị và xã hội của Liên xô giữa  những năm 1970  đến  đầu những năm 1990:

     + Kinh tế khủng hỏang, công nông nghiệp trì trệ , lương thực và thực phẩm  ngày càng khan hiếm , đời sống nhân dân khó khăn .

     + Chính trị xã hội mất ổn định .

* Tháng 3-1985 Goóc ba chóp đề ra đường lối cải tổ:

  + Mục đích : khắc phục những sai lầm, thiếu sót, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn .

  + Nội dung: lập chế  độ Tổng thống,  thực hiện đa đảng,  chuyển nền kinh tế  sang cơ chế thị trường.

  + Kết quả công cuộc cải tổ : kinh tế suy sụp,chính trị rối loạn , tệ nạn xã hội phát triển , xung đột giữa các dân tộc và sắc tộc .

Thực chất của cải tổ là từ bỏ và phá vỡ CNXH, xa rời chủ nghĩa Mác- Lê nin , nên kinh tế lún sâu vào khủng hoảng .

* Những sự kiện về sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết :

    +  19-8-1991: đảo chánh lật đổ Goóc ba chóp  bị thất bại ; Đảng Cộng Sản Liên Xô ngừng hoạt động;chính phủ Xô Viết bị giải thể ,11  nước Cộng hòa tuyên bố độc lập thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập  SNG.(21-12-1991)

    + 25-12-1992 chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại 74 năm

 Lược đồ các nước SNG

luoc_do_cac_nuoc_sng_500

 

II . Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu :

* Tình hình các nước Đông Âu cuối những năm 70 đầu  những năm 80 : Kinh tế khủng hỏang gay gắt ; chính trị mất ổn định .

* Diễn biến sự sụp đổ chế độ XHCN ở các nước Đông Âu :

        -Cuối  năm1988  khởi đầu từ Ba lan . lan nhanh sang Hunggari, Tiệp Khắc , CHDC Đức , Bungari, Nam Tư, An ba ni :mít tinh , biểu tình .

        -  Được sự hỗ trợ của các thế lực phương Tây , Đông Âu phải   cải cách kinh tế , thực hiện đa nguyên về chính trị ….., tiế hành  tổng tuyển cử tự do 

*Kết quả : các đảng cộng sản bị thất bại , cuối 1989 chế độ XHCN bị sụp đổ ở Đông Âu

*Hậu quả :

    -Hệ thống XHCN thế giới bị sụp đổ .

    -28-6-1991: SEV ngừng hoạt động

    -1-7-1991 Vác  sa va  giải thể

* Nguyên nhân sự sụp đổ :

      -Kinh tế khủng hỏang .

     -Rập khuôn mô hình ở Liên Xô .

     – Sai lầm và tha hóa về đạo đức của một bộ phận lãnh đạo.

     -Chậm sửa đổi .

     -Sự chống phá của các thế lực trong và ngoài nước .

    -Nhân dân bất bình với các nhà lãnh đạo, đòi phải thay đổi .

 gorbachop

Tổng thống Gooc ba chóp

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.