Lịch sử 9 Bài 4

Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á

phong_tao_gpda_chau_a_500

Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Á

I . TÌNH HÌNH CHUNG :

           + Sau chiến tranh thế giới thứ hai  hầu hết các nước Châu Á đã giành độc lập .

           + Nửa sau thế kỷ XX : không ổn định do chiến tranh xâm lược của đế quốc ( ĐNÁ và Tây Á ).

          + Sau chiến tranh lạnh (1989) xảy ra xung đột biên giới , phong trào ky khai , khủng bố .

*Thành tựu :tăng trưởng  nhanh về kinh tế như Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc , Xingapo, An Độ.Nên thế kỷ XXI  là thế kỷ của Châu Á.

*Ấn Độ :để phát triển kinh tế xã hội  Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt nhiều thành tựu :

       +Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực .

       +Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc , thiết bị giao  thông

       +Công  nghệ thông tin, viễn thông phát triển mạnh .

       +Ấn độ đang cố gắng vươn lên  thành cường quốc công nghệ phần mềm và vũ trụ

 luoc_do_nuoc_chnd_trung_hoa_sau_ngay_thanh_lap_500

Lược đồ  Cộng hòa nhân  dân Trung Hoa

II. TRUNG QUỐC :

1. Sự ra đời của CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA .

Cuộc nội chiến từ 1946-1949  giữa Quốc Dân Đảng  và Đảng Cộng Sản Trung Quốc ,kết quả : 1-10-1949 Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa  ra đời

Ý nghĩa :

    + Kết thúc  sự nô dịch của đế quốc và phong kiến .

   + Đưa Trung Quốc  bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.

   + Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Au sang Á .

   + Ành hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng  dân tộc thế giới .

 mtd_1-10-1949_400

Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập  nước Công Hòa nhân dân Trung Hoa ngày 1-10-1949 tại Quảng Trường Thiên An Môn

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới  1949-1959 :

*Nhiệm vụ: đưa đất  nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước .

Năm 1950 , Trung Quốc  khôi phục kinh tế , cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp; cải taọ công thương ghiệp tư bản tư doanh và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng 

               +1949-1952 hòan thành khôi phục kinh tế  .

               +1953-1957 thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm  lần thứ nhất  với những thành tựu đáng kể .

               +Chính sách đối ngoại tích cực .Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng lên một bước

* Đối ngoại :1949-1950:

      + Ký Hiệp  ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô -Trung  1950.

      + Giúp  nhân dân Triều Tiên chống Mỹ .

      + Ủng hộ Việt Nam , các nước Á, Phi , Mỹ La Tinh  trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

ba_ngon_co_hong_400

Ba ngọn cờ hồng

3. Đất nước trong thời kỳ biến động –1959-1978-

+ Kinh tế :1958  “Ba ngọn cờ hồng” ,phong trào “Đại nhảy vọt”phát động toàn  dân làm  gang thép  để đưa sản lượng gang thép lên cao .

-Đường lối Ba ngọn cờ hồng :nhiều , nhanh ,tốt , rẻ .

-Đại nhảy vọt.

-Thành lập công xã nhân dân

Hậu quả : hàng chục người  chết đói , nhà máy đóng cửa  , đời sống nhân dân điêu đứng , .

+ Chính trị : “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ( 5-1966–>1968)  để lại nhiều hậu quả đau thương , hỗn lọan , tàn phá kinh tế .

cmvh_v_s_400

Đại cách mạng văn hóa vô sản

 4. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay :

     + 12-1978 TQ đề ra đường lối  đổi mới , xây  dựng chủ nghĩa xã hội   mang màu sắc Trung quốc, lấy  phát triển kinh tế làm trung tâm ; thực hiện cải cách và mở cửa nhăm hiện đại hóa đất nước 

     +Đạt nhiều thành tựu to lớn nhất là về kinh tế: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6 %; tổng giá trị  nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978, đời  sống ngày càng nâng cao.

  * Ý nghĩa : kinh tế phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định ; địa vị được nâng cao trên trường quốc tế ; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc.

+ Đối ngoại : củng cố địa vị quốc tế ; bình thường hóa quan hệ với Liên Xô , Mông Cổ , Việt Nam và In đô nê xia ….; thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997) và Ma Cao ( 1999).

 hong_kon_g_400

Thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997)

 the_bund__shanghai01bqt_500

Thành phố Thượng Hải ngày nay

  hai_khau

Hải khẩu – thủ phủ tỉnh Hải Nam, đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc. 


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • Lược đô châu á
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.