Lịch sử 9 Bài 5

 Sử 9 – Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

luoc_do_cac_nuoc_dong_nam_a_500_04

Lược đồ các nước Đông Nam Á .

I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á  TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945.

Diện tích :4,5 triệu km2 . dân số : 536 triệu người .

Tên nước

Thủ đô

Ngày gia nhập ASEAN

Việt Nam

 Hà Nội

7-1995

Lào

 Viên chăn

9-1997

Cam pu chia

Nông  Pênh

4-1999

 Thái Lan

 Băng Cốc

8-8-1967

Mia ma

Răng gun

9-1997

Malaixia

 Cua la lăm pơ

8-8-1967

Xing ga po

 Xing ga po

8-8-1967

 Phi lip pin

Ma ni la

8-8-1967

In đô nê xia

Gia các ta

8-8-1967

Bru nây

Ban đa  Se ri Bê ga oan

1984

Đông Ti mo

Đi li

Quan sát viên

- Sau  chiến tranh thế giới thứ hai  hầu  hết các nước ĐNA đã giành độc lập .

- Trong thời kỳ chiến tranh lạnh : Mỹ can thiệp vào ĐNA;lập khối quân sự SEATO; xâm lược Việt Nam, mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam pu Chia .

 * Khối quân sự SEATO; khối phòng thủ Đông Nam Á :

      -Thành lập ngày 8-9-1954 tại Manila gồm Mỹ, Anh, Pháp, Uc, Niu Di lân,Phi líp pin, Thái Lan và Pa kix tan .

      -Là liên minh chính trị quân sự  do Mỹ cầm đầu  chống lại phong trào giải phóng  dân tộc  và ảnh hưởng của CNXH ở Đông Nam Á .

      -1954-1975 là chỗ dựa của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Đông Dương .

      – 9-1975 Mỹ thất bại ở Đông Dương nên giải thể .

* Chính sách đối ngoại có sự phân hóa :

                                  + Thái Lan và Phi líp pin tham gia SEATO.

                                  + In đô nê xia , Miến Điện : hòa bình, trung lập.

                                  + Việt Nam , Lào , Cam pu chia bị Mỹ xâm lược .

 luoc_do_cac_nuoc_thanh_vien_asean_500

Lược đồ các nước thành viên ASEAN

II. Sự  ra đời của tổ chức ASEAN .

*Hòan cảnh ra đời:

      -Sự liên kết giữa các nước trong khu vực đang được hình thành ở nhiều nơi.Thí dụ NATO , AU ( tổ chức thống nhất Châu Phi )

     -Do yêu cầu phát triển kinh  tế  , xã hội , các nước cần hợp tác liên minh để phát triển .

     -Hạn  chế  ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài .

     -Đối  phó  với chiến tranh Đông Dương .

     -Ngày 8-8-1967 Hiệp Hội các nước Đông Nam Á ra đời- ASEAN – tại Băng Cốc ( Thái Lan )  gồm 5 nước là In đô nê xi a, Ma lai xia , Phi líp pin , Xingapo , Thái Lan .

* Mục tiêu là:  2-1976  hội nghị Ba li  đề ra mục tiêu là  xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị  và hợp tác giữa các nước trong khu vực , tạo nên 1 cộng đồng Đ N Á  hùng mạnh . Như thế ASEAN  là 1 tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực .

* Hoạt động :

      + 2-1976 ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác tại Bali ( In đô nê xia )

      + Ký Hiệp ước Pari về Cam pu chia –10-1991.

      + Cuối những năm 1970 chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa  hướng về xuất khẩu , kinh tế phát triển như Xingapo (NIC- Con Rồng Châu Á ), Thái Lan, Malaixia.

III. TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”.

Mở rộng :

-Thành viên thứ 6 là Bru nây – 1984.

-Thành viên thứ bảy là Việt Nam :7-1995 .

-Thành viên thứ 8 và 9 là Lào, Mianma : 9-1997.

-Thành viên thứ 10 là Cam pu chia : 4-1999 .

* Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 chuyển trọng tâm hoạt động  sang hợp tác kinh tế , xây dựng 1 khu vực ĐNA  hòa bình , ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.

* 1992 : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN  – AFTA trong vòng  10-15 năm .

* 1994  :lập diễn đàn khu vực  ARF với sự tham gia của 23 quốc gian nhằm tạo nên một cuộc hợp tác phát triển của ĐNA  .Một chương mới đã mở ra ở ĐNA .

tru_so_asean

 Trụ sở chính ASEAN tại Jakarta – Indonesia

 asean_500_01


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • countries and capitals map of southeast asia
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.