Lịch sử 9 Bài 7

Sử 9 – Bài 7: CÁC NƯỚC MỸ LA TINH

 Lược đồ Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

I. NHỮNG NÉT CHUNG .

- Đầu thế kỷ XIX đã giành độc lập từ Tây Ban Nha,sau đó bị Mỹ thống trị .Nên  Mỹ La Tinh đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa núi lửa”.

- Diễn ra dưới nhiều hình thức : Bãi công ,nổi dậy ,khởi nghĩa vũ trang – Đấu tranh nghị viện .

Sau  chiến tranh thế giới thứ hai , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh , đã giành độc lập  và – Cách mạng Cu ba(1959).

- Đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX, cao trào cách mạng bùng nổ được gọi la“Lục địa bùng cháy”, chính quyền độc tài bị lật đổ , chính phủ dân tộc được thành lập , đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ  như ở Chi -lê, Ni- ca -ra -goa.

-Trong công cuộc xây dựng đất nước , thu nhiều thành tựu  như củng cố độc lập chủ quyền , dân chủ hóa sinh hoạt  chính trị , tiến hành cải cách kinh tế  và thành lập các tổ chức liên minh khu vực  về hợp tác và phát triển kinh tế

-Đầu những năm 90 của thế kỷ XX: kinh tế chính trị gặp nhiều khó khăn.

II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG .

-110.000km2, 11,3 triệu người .

-3-1952 Mỹ lập chế độ độc tài quân sự  Ba ti xta.

-26-7-1953 : Phi đen Ca xtơ  rô chỉ huy tấn công trại lính Môn ca da ,không giành thắng lợi  nhưng mở đầu giai đoạn  đấu tranh vũ trang.

-Năm 1955  tại Mê hi cô , Phi -đen thành lập “Phong trào 26-7 “ để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới

-25-11-1956 Phi- đen Ca- xtơ – rô trở về  xây dựng căn cứ , được nhân dân ủng hộ  ,phong trào lan rộng ra cả nước .

-Ngày 1-1-1959  chế độ độc tài Ba ti xta sụp đổ , cách mạng thắng lợi .

-Sau khi cách mạng thắng lợi Cu ba tiến hành cải cách dân chủ- Cải cách ruộng đất ; quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản nước ngoài; thực hiện các quyền tự do dân chủ.

-1961 Cu ba  tiến lên Chủ nghĩa xã hội .

-Dù bị Mỹ cấm vận, Cuba vẫn kiên trì xây dựng CNXH  và đạt nhiều thành tựu về công nghiệp , y tế , giáo dục, thể thao…… kinh tế có  nhiều chuyển biến tích cực….

* Ý nghĩa :

-Đem lại độc lập tự do cho nhân dân Cu ba .

-Là lá cờ  đầu  trong phong trào giải phóng  dân tộc ở Mỹ La tinh – cổ vũ  mạnh mẽ  cho phong trào đấu tranh ở khu vực .

- Góp phần làm thất bại âm mưu của Mỹ đối với khu vực Mỹ La tinh

 

* Quan hệ Cu ba và Việt Nam  luôn tốt đẹp : cả hai đều có kẻ thù chung là Mỹ ;cả hai đều là nước XHCN ; Cu ba giúp đỡ VN tận tình trong kháng chiến chống Mỹ .

Bức ảnh chụp tháng 6/1957 Trong tấm ảnh lịch sử này có mặt hầu như tất cả những người quan trọng nhất của cuộc cách mạng. Đó là Fidel Castro (đeo súng đứng giữa), Ernesto Che Guevara (đứng thứ hai từ trái sang), Raul Castro (cầm súng ngồi giữa), Guillermo Garcia (đội mũ sắt đứng bên trái) cùng các thành viên khác của ban lãnh đạo du kích quân Cuba tại căn cứ trong rừng sâu

 *So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào  giải phóng dân tộc ở Châu Phi và Mỹ La Tinh :

  CHÂU PHI MỸ LA TINH Giai cấp lãnh đạo  Tư sản dân tộc Vô sản và tư sản dân tộc Nhiệm vụ cách mạng Chống chủ nghĩa thực dân cũ  Chống chủ nghĩa thực dân mới Hình thức đấu tranh Đấu tranh chính trị , hợp pháp , thương lượng Phong phú như bãi công , nổi dậy, đấu tranh vũ trang , nghị trường Sự phát triển đất nước sau khi giành độc lập : Hầu hết các nước gặp khó khăn Bộ mặt các nước  thay đổi khác trước , một số trở thành nước công nghiệp mới như Bra xin, Mê hi cô

 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.