Lịch sử 9 Bài 8

 Sử 9 – Bài 8: NƯỚC MỸ

I. TÌNH HÌNH KINH TỀ NƯỚC MỸ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.

* 1945-1950: giàu mạnh ,chiếm ưu thế tuyệt đối  về  mọi mặt trong thế giới tư bản  :

+ Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn một nưả sản lượng công nghiệp thế giới .

+ Sản lượng nông nghiệp  bằng 2 lần sản lượng của Anh,Pháp, Cộng  hòa Liên bang Đức, Itali & Nhật Bản cộng lại .(1949)

+ Nắm trong tay ¾ dự trữ vàng toàn thế giới.

+ Quân sự mạnh nhất thế giới , độc quyền về hạt nhân

+ Sau CTTGII Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.

+ Vẫn còn những bất công xã hội  như kỳ thị chủng tộc , phân biệt giàu nghèo…

Nguyên nhân kinh tế tăng trưởng nhanh sau CTTGII  :

-Thu nhiều lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí .

-Không bị chiến tranh tàn phá

-Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào

-Tận dụng khoa học- kĩ thuật tiến tiến .

-Tập trung sản  xuất và tư bản cao.

-Quân sự hóa  nền kinh tế để buôn bán vũ khí

* Thập niên sau 1970s:

-Không còn giữ ưu thế ( Sản lượng công nghiệp chiếm 39,8% của thế giới )   do sự cạnh tranh của Nhật bản và Tây Âu .

-Kinh tế Mĩ không ổn định, thường xuyên xảy ra suy thoái.

-Sự phân biệt  giàu nghèo , kỳ thị  chủng tộc .

-Không ổn định về kinh tế chính trị & xã hội ở Mĩ.

-Chi phí nhiều cho quân sự  như chạy đua vũ trang , thực hiện chiến tranh xâm lược .

II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KỸ THUẬT.

-  Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai.

- Do có nhiều nhà khoa học lỗi lạc  di cư sang Mĩ, vì ở đây có điều kiện hòa bình và đầy đủ phương tiện làm việc.

- Đạt được những thành tựu kì diệu:  đi đầu sáng tạo ra công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, những vật liệu tổng hợp mới; khoa học vũ trụ, thông tin liên lạc, giao thông vận tải ,cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp; sản xuất vũ khí hiện  đại .

- Nhờ khoa học – kỹ thuật nên kinh tế Mỹ phát triển nhanh  và đời sống vật chất nhân dân  được nâng cao .

Con người đặt chân lên mặt trăng

 III. CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI , ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH.

- Thể chế dân chủ ngày càng chặt chẽ, vô hiệu hóa hoạt động của công đoàn

- Đảng Dân Chủ và Cộng hòa thay  nhau cầm quyền phục vụ lợi ích của tập đoàn tư bản cầm quyến .

* Đối nội :

-Cấm Đảng Cộng sản Mỹ hoạt động .

-Chống lại phong trào đình công ,loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước

-Thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc .

Thí dụ : “Mùa  hè nóng bỏng” – da đen- 1963-1969-1975.

Phong trào phản chiến –“Chiến tranh Việt Nam”  1960-1972.

* Đối ngoại : đề ra ”Chiến lược toàn cầu”, mưu đồ bá chủ thế giới  :

+ Mục tiêu :

- Ngăn chặn , đẩy lùi , tiêu diệt các nước XHCN.

- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới .

- Khống chế đồng minh của Mỹ bằng viện trợ.Nhưng thất bại ở Trung Quốc ,Triều  Tiên và Việt Nam

+ Để thực hiện :

-Viện trợ kinh tế , quân sự cho đồng minh của Mỹ .

-Chạy đua vũ trang, chống Liên Xô và các nước XHCN.

-Lập khối quân sự , gây chiến tranh xâm lược .

-Xác lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ hoàn toàn khống chế và chi phối .

* Các khối quân sự do Mỹ đứng đầu là:NATO, SEATO, CENTO, ANZUS.

* Mỹ đã đạt được một số thành công , góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa  xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.