Lịch sử 9 Bài 10

Sử 9-Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU

Bản đồ của Châu Âu thời Chiến tranh Lạnh thể hiện các nước đã nhận viện trợ theo Kế hoạch Marshall. Các cột màu đỏ thể hiện số lượng tiền viện trợ của mỗi quốc gia .

 I. TÌNH HÌNH CHUNG .

1. Tình hình chung :

*1939-1945:   chiến tranh thế giới thứ hai : đất nước bị tàn phá nặng nề.

*1948-1951:nhận viện trợ Mỹ theo “Kế hoạch phục hưng Châu Âu” , kinh tế Châu Âu phục hồi  , nhưng lệ thuộc Mỹ như không được quốc hữu hóa, hạ thuế đối  với hàng hóa của Mỹ , loại những người cộng sản ra khỏi chính phủ .

+ Đối nội :giai cấp tư sản thu hẹp quyền tự do dân chủ , xóa bỏ cải cách tiến bộ , ngăn cản phong trào công  nhân và dân chủ .

+ Đối ngoại : tiến hành chiến tranh xâm lược  lại các thuộc địa nhằm  khôi phục ách thống trị , nhưng cuối cùng thất bại , phải trả lại độc lập cho các thuộc địa

* 1947-1989: “Chiến tranh lạnh”:Tây Âu tham gia NATO (Quân Sự Bắc Đại Tây Dương ), chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa  Đông Âu, chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự

 

2. Nước Đức :

Bốn cường quốc  Xô, Mỹ, Anh, Pháp  chia Đức thành các khu vực chiếm đóng

-9-1949: Mỹ- Anh-  Pháp thành lập CHLB Đức ,Mỹ đưa Đức vào khối NATO trở thành xung kích chống Liên Xô  và Đông  Âu, cho vay 50 tỷ Mác , nên kinh tế phục hồi nhanh chóng , 1960s-1970s công nghiệp đứng hạng 3 sau Mỹ và Nhật .

-10-1949:  Công hòa dân chủ Đức  .

-3-10-1990: Đức thống nhất là một quốc gia có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn mạnh nhất Tây Âu .

Lược đồ quá  trình mở rộng Liên Minh Châu Âu

II. SỰ LIÊN KẾT KHU VỰC :

* Quá trình ra đời của  cộng đồng Châu Âu-EC. Từ 1950 kinh tế Tây Âu khôi phục :

-4-1951:  Pháp ,Cộng hòa Liên Bang Đúc Đức ,Ý,Bỉ, Hà Lan ,Luc xăm bua  thành lập Cộng đồng than thép Châu Âu .

-3-1957: Cộng đồng năng lượng nguyên tử  Châu Âu.

-25-3-1957: Cộng đồng kinh tế châu Âu – EEC – ra đời ,hinh thành  1 thị trường chung  Châu Âu.

-7-1967 ba Cộng đồng trên sát nhập thành Cộng đồng Châu Âu– EC

-Hiện nay quan hệ giữa Việt Nam  và EU phát triển tốt đẹp .EU là thị trường  và là bạn hàng lớn của Việt Nam .

* Tháng 12-1991  các nước EC họp Hôi nghị cấp cao  tại Ma-a- xtơ –rích (Hà Lan) thông qua hai quyết định quan trọng :

- Xây dựng một thị trường nội địa Châu Âu   vối một liên minh kinh tế  và tiền tệ Châu Âu , có một đồng tiền chung duy nhất – đồng ơ rô (EURO).

-Xây dựng  môt liên minh chính trị , mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh , tiên tới một nhà nước chung Châu Âu.

* Liên Minh Châu Âu-EU : là một liên minh kinh tế -chính trị lớn nhất thế giới và trở thành một trong ba trung tâm kinh tế , tài chánh thế giới .

1999 EU gồm 15 nước , 2005  sẽ là 25 nước .

 * Nguyên do liên kết kinh tế khu vực:

-Đều có chung 1 nền văn minh , một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm .

-Kinh tế phát triển rất nhanh nên  muốn thoát dần sự lệ thuộc Mỹ .

-Cùng nhau cạnh tranh với các nước ngoài khu vực .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.