Lịch sử 6 Bài 1

Tiết: 1

Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ

1. Lịch sử là gì?

- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

- Lịch sử  là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

2. Học lịch sử để làm gì?

- Hiểu được cội nguồn dân tộc

- Biết quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta,.

- Biết được quá trình sống, lao động của tổ tiên

- Biết quý trọng những gì mình đang có, biết ơn tổ tiên

- Biết vận dụng vào hiện tại để làm giàu truyền thống dân tộc.

3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

- Tư liệu truyền miệng(các chuyện dân gian .)

- Tư liệu hiện vật(các văn bản viết.).

- Tư liệu chữ viết(những di tích, di vật, cổ vật người xưa để lại.)

–> Nguồn tư liệu là gốc giúp chúng ta hiểu biết và dựng lại lịch sử.

“Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.