Lịch sử 6 Bài 2

Tiết:2

Bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

1. Tại sao phải xác định thời gian?

Muốn hiểu và dựng lại Lịch sử phải sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian.

Việc xác định thời gian là 1 nguyên tắc cơ bản quan trọng của lịch.sử.

2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào?

- Có 2 cách tính lịch:

+ Phương Đông: Dựa vào chu kỳ quay của Mặt trăng quanh Trái đất (Âm lịch)

+ Phương Tây: Dựa vào chu kỳ quay của Trái đất quanh Mặt trời (Dương lịch)

- Đơn vị tính: Ngày, tháng, năm

3. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không?

- Xã hội ngày càng phát triển, sự giao lưu giữa các nước ngày càng tăng –> cần phải có lịch chung

- Dương lịch được hoàn chỉnh và trở thành Công lịch. – Công lịch là lịch chung cho các DT trên thế giới.

- Năm đầu của Công nguyên được quy ước là năm Chúa Giêsu ra đời, trước đó là năm trước Công nguyên (TCN)

+ 1 năm  có 12 tháng = 365 ngày 6 giờ.

+ 1 thế kỷ = 100 năm,

+ 1 thiên niên kỷ = 1000 năm.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.