Địa Lí 8 Bài 2

Bài 2  KHÍ HẬU CHÂU Á

I. Mục tiêu bài học

1.Về kiến thức

- Trình bày và giải thích được tính chất  đa dạng và  phức tạp của khí hậu Châu Á .

- Trình bày được đặc điểm chính của các kiểu khí hậu chính của Châu Á (khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa)

2. Về kĩ năng

- Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu.

- Đọc lược đồ/ bản đồ khí hậu Châu Á .

II. Phương tiện dạy học

- Bản đồ tự nhiên Châu Á.

- Bản đồ các đới khí hậu Châu Á.

III. Hoạt động dạy & học

1. Ổn định

Lớp

HS vắng

81

 

82

 

83

 

84

 

85

 

 

2. KTBC

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phân hóa của khí hậu châu Á

* Thảo luận nhóm (15 phút)

- Bước 1: HS Quan sát bản đồ các đới khí hậu Châu Á (H2.1) kết hợp đọc đoạn văn ở mục 1, trả lời các câu hỏi sau:

+ Dọc theo kinh tuyến 800Đ từ vùng cực đến Xích Đạo có những đới khí hậu nào?

+ Các đới có nhiều kiểu khí hậu? Tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó?

+ Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều kiểu, nhiều đới như vậy?

- Bước 2: HS làm việc cá nhân.

- Bước 3: HS thảo luận nhóm.

- Bước 4: Đại diện một số nhóm trình bày.

- Bước 5: GV tóm tắt và chuẩn kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2:  Tìm hiểu các kiểu khí hậu của châu Á

* HS làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS:

+ Xác định trên lược đồ ( hình 2.1) các  khu vực thuộc các  kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

+ Đọc đoạn văn ở mục 2, tìm đặc điểm chung của các kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

* Trình bày 1 phút

GV yêu cầu 1 số HS xác định lại trên bản đồ khí hậu Châu Á các khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa và các khu vực thuộc  kiểu khí hậu lục địa.

* GV: Liên hệ Việt Nam  nằm trong kiểu khí hậu nào?

Sau đó trình bày ngắn gọn đặc điểm chung của các kiểu khí hậu ( một số HS trình bày về đặc điểm chung của các Kiểu khí hậu gió mùa, một số HS khác  trình bày về đặc điểm chung của các Kiểu khí hậu lục địa.)

1. Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng

 

a. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau:

- Châu Á có các đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

b.  Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành  nhiều kiểu khí hậu khác nhau:

+ Ôn đới: ôn đới lục địa, ôn đới gió mùa, ôn đới hải dương.

+ Cận nhiệt: Cận nhiệt Địa trung hải, cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt lục địa, kiểu khí hậu núi cao.

- Nguyên nhân:

+Do lãnh thổ dài từ vùng cực Bắc đến vùng  xích đạo→ Châu Á có nhiều đới khí hậu.

+ Do  lãnh thổ rộng lớn, có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa → Châu Á có nhiều kiểu khí hậu.

2. Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

-  Các khu vực thuộc các kiểu Khí hậu gió mùa : Đông Á , Đông Nam Á và Nam Á.

- Đặc điểm chung: một năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông thời tiết lạnh, ít mưa; mùa hạ thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.

- Các khu vực thuộc các kiểu Khí hậu lục địa: vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.

- Đặc điểm chung: mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng, lượng mưa trung bình năm thấp.

 

4. Thực hành / luyện tập 

- Trò chơi lắp ghép nội dung :Chọn các mảnh giấy / bìa có các cụm từ cho trước dưới đây và sắp xếp vào các cột cho đúng với các khu vực thuộc các kiểu khí hậu và đặc điểm chung của các kiểu khí hậu:

- Đông Á, vùng nội địa, Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á. Một năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông thời tiết lạnh, ít mưa; mùa hạ khô và nóng; mùa hạ thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều mùa đông khô và lạnh; lượng mưa trung bình năm thấp.

 

Cột A. Kiểu khí hậu gió mùa

Cột B.Kiểu khí hậu lục địa

Các khu vực     Đặc điểm chung    

Cách tiến hành: Thi giữa các đội, đội nào lắp ghép đúng nội dung  và nhanh nhất sẽ là đội thắng cuộc.

5. Hoạt động nối tiếp

Viết báo cáo ngắn: Em có thể vận dụng những điều vừa học, kết hợp đọc lược đồ / bản đồ khí hậu châu Á để viết báo cáo ngắn về vị trí Thượng Hải ( TQ), U-lan-ba-to ( Mông Cổ) ( Nằm trong  kiểu khí hậu nào) và đặc điểm khí hậu của từng địa điểm trên.  

6. Rút kinh nghiệm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.