Địa Lí 10 Bài 41 – Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:

a.Về kiến thức:

-Hiểu và trình bày được các khái niệm:môi trường,tài nguyên thiên nhiên.

-Tích hợp GDMT-TKNL:Khái niệm môi trường,các loại môi trường,mối quan hệ giữa môi trường và đời sống con người;Tài nguyên và phân loại tài nguyên

b.Về kĩ năng:

-Phân tích được số liệu,tranh ảnh về các vấn đề môi trường.

-Biết cách tìm hiểu một vấn đề môi trường ở địa phương.

-Tích hợp GDMT-NLTK:Phân tích mối quan hệ giữa con người với môi trường và TNTN,khai thác hợp lí TNTN phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người

c.Về thái độ:Có ý thức bảo vệ tài nguyên,môi trường tốt hơn

2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a.Giáo viên: Bài soạn,SGK,SGV,chuẩn kiến thức kĩ năng,hình ảnh(nếu có),….

b.Học sinh: SGK, vở ghi,…

3.Tiến trình bài dạy:

a.Kiểm tra bài cũ-định hướng bài mới: (2phút)

Kiểm tra bài cũ:Phần câu hỏi bài tập trang 158 SGK

Định hướng bài mới:Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chương X,cụ thể là bài 41 để thấy được môi trường và tài nguyên thiên nhiên với sự phát triển của xã hội loài người như thế nào.

b.Nội dung bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung chính

HĐ 1:Tìm hiểu môi trường(HS làm việc cá nhân:15 phút)

Bước 1:GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và quan sát thực tế cho biết

*Môi trường xung quanh là gì?

*Môi trường sống là gì?

*Môi trường tự nhiên là gì?

*Môi trường xã hội là gì?

*Môi trường nhân tạo là gì?

*So sánh môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo .Ví dụ Bước 2:GV chuẩn kiến thức,yêu cầu HS ghi nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 2:Tìm hiểu chức năng của môi trường(HS làm việc cả lớp:12 phút)

Bước 1:GV yêu cầu HS chứng minh các chức năng của môi trường Bước 2:GV chuẩn kiến thức *Vì sao môi trường tự nhiên lại không quyết định đến sự phát triển xã hội loài người?

Trả lời:Lấy ví dụ ở Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên nhưng vẫn là quốc gia phát triển,…

Quan điểm duy vật địa lí cho rằng:MTTN là nhân tố quyết định đến sự phát triển xã hội quan niệm này không đúng,vì sự phát triển của MTTN chậm hơn sự phát triển của xã hội (Là điều kiện thường xuyên và cần thiết  cho sự tồn tại và phát triển  của xã hội loài người, là cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội,nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội) HĐ 3:Tìm hiểu tài nguyên thiên nhiên(HS làm việc cá nhân:14 phút)

Bước 1:HS đọc SGK,nêu khái niệm tài nguyên thiên nhiên và sự phân loại

Bước 2:HS trả lời,GV chuẩn kiến thức yêu cầu HS ghi nhớ *Hãy chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng

Trả lời:Từ khi biết trồng trọt:Đất trở thành tài nguyên quan trọng;khi công nghiệp ra đời,khoáng sản trở thành tài nguyên quan trọng

*Em hãy chứng minh rằng sự tiến bộ của khoa học và công nghệ có thể giúp con người giải quyết tình trạng bị đe dọa khan hiếm tài nguyên khoáng sản?

*Tích hợp GDMT-NLTK:Mối quan hệ giữa con người với môi trường và TNTN,khai thác hợp lí TNTN phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người,GV lấy ví dụ cụ thể và phân tích ở địa phương.

 

I.Môi trường

-Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là không gian bao quanh Trái Đất , có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

-Môi trường sống của con người là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự sống phát triển của con người.

-Môi trường sống của con người gồm: +Môi trường tự nhiên: Gồm tất cả những gì thuộc về tự nhiên ở xung quanh con người,có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sự sinh trưởng,phát triển và tồn tại của con người

+Môi trường xã hội:Bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất,trong phân phối,trong giao tiếp. +Môi trường nhân tạo:Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người.

-Sự khác nhau giữa MTTN và MTNT:

+MTTN: xuất hiện trên bề mặt TĐ không phụ thuộc vào con người,con người tác động vào MTTN thay đổi,nhưng các thành phần TN vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên

+MTNT:là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người,con người không tác động vào thì các thành phần của MTNT sẽ bị hủy hoại. II.Chức năng của môi trường , vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người 1.Chức năng -Là không gian sống của con người -Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên -Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra. 2.Vai trò Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người(vai trò quyết định sự phát triển XH là phương thức SX bao gồm sức SX và quan hệ SX)

 

 

 

 

 

 

III.Tài nguyên thiên nhiên *Khái niệm: Là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định  của sự phát triển lực lượng sản xuất  chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng *Phân loại: -Theo thuộc tính tự nhiên:đất,nước,khí hậu,SV,KS -Theo công dụng kinh tế:tài nguyên nông nghiệp,CN,DL -Theo khả năng có thể hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người:

+Tài nguyên không khôi phục được:KS +Tài nguyên khôi phục được:ĐTV,đất trồng +Tài nguyên không bị hao kiệt:NL mặt trời,không khí,nước

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Củng cố – luyện tập: (1phút) Yêu cầu HS cần nắm vững nội dung bài học như môi trường là  gì?Có chức năng gì?Tài nguyên thiên nhiên?

    d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà:(1 phút)Làm câu hỏi sau sách giáo khoa,đọc trước bài 42.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • Bai 41 moi truong va tai nguyen thien nhien
 • em hay tim vi du chung minh rang trong lich su phat trien cua xa hoi loai nguoi so luong cac loai tai nguyen duoc bo xung khong ngung
 • chứng minh rằng sự tiến bộ khoa học công nghệ có thể gíup con người giải quyết tình trạng bị đe doạ khan hiếm tài nguyên khoáng sản
 • huong dan soan bai 41 dia li 10
 • vi du chung minh hoan canh dia li ko co vai tro quyet dinh
 • dia li 10 bai 41
 • dia li 10: vi sao moi truong khong co vai tro quyet dinh den su phat trien cua xa hoi loai nguoi
 • Su khac nhau giua moi truong tu nhien va moi truong nhan tao
 • vi du chung minh so luong cac loai tai nguyen dk bo sung k ngung
 • Em hay tim vd chung minh rang trong lich su loai người va so luong tai nguyên được bo sung ko ngung
 • em hay tim vi du chung minh rang trong lich su phat trien cua xa hoi loai nguoi so luong cac losi tai nguyen duoc bo sung khong ngung
 • soan bai 41 moi truong va tai nguyen thien nhien
 • Bài 41 Moi truong va tai nguyen thien nhien
 • bài 41 địa lí 10
 • nôi dung bai moi truong va tai nguyen thien nhiên
 • ,

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.