Địa Lí 7 Bài 30 – Kinh tế châu Phi

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

-         HS hiểu được và nắm vững đặc điểm nông nghiệp và công nghiệp châu Phi

-         Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi

-         Đọc và phân tích lược đồ để hiểu rõ sự phân bố các nghành nông nghiệp và công nghiệp châu Phi

2. Về kỹ năng:

-         Rèn cho HS đọc bản đồ kinh tế  (Nông nghiệp, công nghiệp )

3. Về thái độ:

-         Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình.

-         Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):

1. Chuẩn bị của GV:

-         Lược đồ kinh tế chung châu Phi, Tranh ảnh về kinh tế châu Phi

2. Chuẩn bị của HS:

-         Tìm hiểu bài trước ở nhà

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Điền chữ Đ vào       ở câu đúng, chữ S vào     ở câu sai cho các câu sau:1. Thời cổ đại châu Phi có nền văn minh sông Nin phát triển rực rỡ

2. Cuối thế kỉ XI X đầu thế kỉ XX nhiều người châu Phi bị bán làm nô lệ

3. Dân số châu Phi phân bố không đều

4. Châu Phi có tấc độ gia tăng dân số chậm

5. Châu Phi có tình hình chính trị rất ổn định

Trả lời 1(Đ)

2(Đ)

3(Đ)

4(S)

5(S)

2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút)

+ Đặt vấn đề vào bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu nông nghiệp - GV treo luợc đồ nông nghiệp châu Phi và yêu cầu HS quan sát? Lên bảng xác định các loại cây trồng chính của châu Phi ?

? Nêu sự phân bố của các cây trồng đó?

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: 3 nhóm GV giao việc cho các nhóm:

- Nhóm 1: Thảo luận tìm hiểu tình hình sản xuất các cây công nghiệp ?

- Nhóm 2: thảo luận tìm hiểu tình hình sản xuất các cây ăn quả ?

- Nhóm 3: Thảo luận tìm hiểu tình hình sản xuất cây lương thực ?

- Các nhóm nêu được tình hình sản xuất, phân bố và giải thích được tại sao có đặc điểm như vậy

- GV tổng hợp kết quả

 

? Nêu tình hình phát triển của ngành chăn nuôi của châu Phi?

? Kể tên các vật nuôi và sự phân bố của chúng ?

 

 

? Tại sao ngành chăn nuôi của châu Phi còn chậm phát triển ?

 

- HS quan sát và trả lời các câu hỏi 

- HS lên bảng chỉ

 

 

 

 

- HS hoạt động theo nhóm

+ Nhóm 1: Cây công nghiệp  (Ca cao, cọ dầu, cà phê, lạc..) Phân bố chủ yếu ở ven vịnh Ghi- nê, cao nguyên Đông Phi, Trung Phi…được trồng nhiều trong các đồn điền thuộc sở hưu các công ti nước ngoài

+ Nhóm 2: Cây ăn quả (Nho, Ôliu, cam, chanh…) được trồng nhiều ở cực Bắc và cực Nam châu Phi.

+ Nhóm 3: Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ canh tác lạc hậu , thiếu thốn gồm có : kê, lúa mì, ngô, lúa gạo…

 

- Chăn nuôi còn kém phát triển một số quốc gia: Xu-đăng, Ê-ti-ô-phi-a, Tan-da-ni-a…chăn thả gia súc trên các cao nguyên và vùng nửa hoang mạc các vật nuôi: cừu, dê, lợn…

Hs lí giải

1. Nông nghiệp  a. Trồng trọt

 

 

 

 

 

 

- Cây công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cây ăn quả

 

 

 

- Cây lương thực

 

 

 

b. Chăn nuôi

- Kém phát triển

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu công nghiệp. - GV treo bản đồ Công nghiệp châu Phi và yêu cầu HS quan sát? Nêu các ngành công nghiệp chính của châu Phi  và sự phân bố của các ngành công nghiệp đó?

 

? Nêu những tiềm năng, điều kiện để phát triển công nghiệp của châu Phi?

? Nêu tình hình phát triển công nghiệp của châu Phi?

 

? Tại sao nền công nghiệp châu Phi lại chậm phát triển như vậy?

? Nêu những khó khăn, trở ngại cho sự phát triển công nghiệp của châu Phi?

? Nêu những quốc gia có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi?

- HS quan sát lược đồ và trả lời các câu hỏi 

- Ngành khai khoáng là ngành truyền thống phát triển

- Công nghiệp thực phẩm, lắp giáp cơ khí, luyện kim phát triển ở một số nước

 

 

 

- Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển là: Nam Phi, An- giê- ri…

 

 

 

- Khó khăn: Thiếu lao động kĩ thuật, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng lạc hậu…

2. Công nghiệp 

 

- Ngành khai khoáng phát triển

- Phát triển 1 số ngành ở 1 số nước

 

 

 

 

- Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển

 

 

 

- Khó khăn

 3. Củng cố, luyện tập: (3 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS 

Nội dung chính

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:1. Cây lương thực chiếm tỉ trọng?

  a. Lớn                   

 b. Nhỏ                 

 c. Trung bình                      c. Cả a,b,c

2. Ngành chăn nuôi châu Phi còn :

 a. Kém phát triển                b. Phát triển          

 c. Trung bình    

 d. Rất phát triển

3. Nghành công nghiệp nào là ngành công nghiệp truyền thống của châu Phi?

a. Khai khoáng`           

 b. Thực phẩm         

  c. Lắp rát cơ khí   

  d. Luỵên kim

 

  

 

b. Nhỏ                 

 

 

 

 

a. Kém phát triển               

 

 

 

a. Khai khoáng

  

 

b. Nhỏ                 

 

 

 

 

a. Kém phát triển               

 

 

 

a. Khai khoáng

 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

-         Làm các bài tập ở Vở BT và TBĐ

-         Tìm hiểu thêm về kinh tế   châu Phi. Vẽ biểu đồ ở bài tập 3/96/Sgk

-         Chuẩn bị cho bài mới: Bài 31: Kinh tế châu Phi ( tiếp theo)

-         Sưu tầm các số liệu về ngành dịnh vụ và vấn đề đô thị hoá ở châu Phi

5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • câu hỏi và bài tập của bài :Nêu đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực
  • công nghiệp ở châu phi
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.