Địa Lí 8 Bài 8

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á

I. Mục tiêu bài học

1.Về kiến thức

- Tình hình phát triển của các nghành kinh tế đặc biệt những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp ở các nước và vùng lãnh thổ Châu Á.

- Thấy rõ xu hướng phát triển hiện nay của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á là ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ và không ngừng nâng cao đời sống.

2. Về kĩ năng: Đọc, phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và hoạt động kinh tế đặc biệt tới phân bố cây trồng, vật nuôi.

II.  Phương tiện dạy & học

-  H8.1 phóng to: Lược đồ phân bố cây trồng, vật nuôi ở Châu Á.

- Tranh ảnh về thu hoạch hay sản xuất lúa gạo của một số nước Đông Nam Á..

III. Hoạt động dạy & học

1. Ổn định

Lớp

HS vắng

81

 

82

 

83

 

84

 

85

 

2. KTBC

3. Bài mới

- Trong mấy chục năm cuối thế kỉ XX, phần lớn các nước Châu Á đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhìn chung sự phát triển không đồng đều, song nhiều nước đã đạt được một số thành tựu to lớn. Vậy sự phát triển các ngành nông, công nghiệp như thế nào? Nhờ vào đâu? Đó là nội dung bài học hôm nay.                                       

Hoạt động của thầy & tò

Nội dung

Hoạt động 1  Tìm hiểu về nền nông nghiệp châu Á

* Thảo luận nhóm

- Bước 1: Gv chia nhóm và giao nhiệm vụ: Dựa vào lược đồ H8.1 sgk: Lược đồ phân bố cây trồng, vật nuôi: Hãy điền vào bảng những cây trồng, vật nuôi khác nhau cơ bản giữa các khu vực?

- Bước 2: HS làm việc cá nhân.

- Bước 3: HS thảo luận nhóm.

- Bước 4: Đại diện một số nhóm trình bày.

- Bước 5: GV tóm tắt và chuẩn kiến thức.

Khu vực

Cây trồng

Vật nuôi

GTsự phân bố

- ĐÁ, ĐNÁ

- Nam Á

- Lúa, ngô.

- Chè, dừa.

- Trâu, bò, lợn

- Gà, vịt …

- Khí hậu nóng, ẩm, đất màu mỡ. - Tây Nam Á, vùng nội địa.  - Lúa mì. - Tuần lộc, Cừu - KH khô, lạnh.

CH: Cây trồng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở Châu Á?

CH: Dựa vào H8.2 sgk cho biết nước nào ở Châu Á sản xuất nhiều lúa, gạo, tỉ lệ gạo so với thế giới?

CH: Tại sao Thái Lan, Việt Nam có sản lượng lúa thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo lại đứng hàng đầu thế giới?

( Vì Trung Quốc, Ấn Độ đông dân nhất thế giới.)

*  Quan sát ảnh 8.3 sgk cho biết :

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nền công nghiệp châu Á

+ Cho biết tình hình sản xuất công nghiệp của các nước ở Châu Á?

+  Dựa vào bảng 8.1sgk em hãy cho biết :

- Nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất ?

(Than: Trung Quốc, Ấn Độ.

  Dầu mỏ: Ả Rập Xê Út, Cô Oét.)

- Nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? (Ả Rập Xê Út, Cô Oét)

- Công nghiệp luyện kim, cơ khí, điện tử … phát triển mạnh ở nước nào?

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hoạt động dịch vụ của châu Á

* HS làm việc cá nhân

- Dựa vào bảng 7.2 sgk trang 22 cho biết:

+ Nước có ngành dịch vụ phát triển?

(Nhật Bản, Hàn quốc, ngoài ra có Xin- ga- po).

+ Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật, Hàn Quốc là?    ( Nhật: 66,4%; Hàn Quốc:  54,1%.)

+ Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị trong cơ cấu GDP theo đầu người ở các nước trên như thế nào? ( Tỉ lệ thuận)

+ Vai trò của dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội? ( Đời sống được nâng cao, cải thiện rõ rệt).

1. Nông nghiệp

- Sự phát triển NN của các nước châu Á không đều.

- Có 2 khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau: Khu vực gió mùa ẩm và khu vực lục địa khô hạn.

- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản xuất lương thực (nhất là lúa gạo) ở một số nước (Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Viêt Nam) đã đạt được kết quả vượt bậc.

 

 

 

 

 

 

2. Công nghiệp

- Sản xuất công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến.

- Cơ cấu ngành đa dạng.

- Ngành luyện kim, cơ khí, điện tử phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan.

- Công nghiệp nhẹ (hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm) phát triển hầu hết ở các nước.

3. Dịch vụ

- Các nước có hoạt động dịch vụ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo đó là những nước có trình độ phát triển cao, đời sống nhân dân được nâng cao, cải thiện rỏ rệt.

4. Thực hành / luyện tập:

Giải quyết vấn đề: GV nêu vấn đề cho cả lớp:

+ Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào?

+ Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á trở thành nước có thu nhập cao?

5. Hoạt động nối tiếp

- Làm bài tập 3.

- Sưu tầm ảnh khai thác dầu, đạo Hồi.

6. Rút kinh nghiệm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.