Địa Lí 7 Bài 1 – Dân số

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Ø Hiểu được những hiểu biết cơ bản về

-         Dân số và tháp tuổi

-         Dân số là nguồn lao động của địa phương

-         Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số

-         Hậu qủa của bùng nổ dân số đơn vị các nước đang phát triển

2. Về kỹ năng:

-         Hiểu và sự nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số .

-         Rèn kĩ  năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi

3. Về thái độ:

-         Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình.

-         Giáo dục tinh thần tôn trọng và đoàn kết các dân tộc.:

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):

1. Chuẩn bị của GV:

-         Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu Công Nguyên đến năm 2050 (tự vẽ)

-         Biểu đồ gia tăng dân số tự nhiên địa phương tự vẽ (nếu có)

2. Chuẩn bị của HS

-         Tranh vẽ 3 dạng tháp tuổi (H1) (H12) (H13,14)

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ: ( 0 phút)

- Không kiểm tra bai cũ

2. Dạy nội dung bài mới: (40 phút)

+ Đặt vấn đề vào bài mới:   Số lượng người trên trái đất không ngừng tăng lên và tăng lên trong thế kỉ XX . Trong đó các nước đang phát triển có tốc độ gia tăng dân số tự nhiên rất cao . Đây là một trong những vấn đề toàn cầu của xã hội loài người .

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

* Hoạt động 1: Dân số nguồn lao động :Phương pháp: Giảng giải, vấn đáp, phân tích- Hiện nay dân số trên thế giới là bao nhiêu? Trên 6 tỉ người I. Dân số nguồn lao động : - Giáo viên: hiện nay trên TG Có bao nhiêu người sinh sống? làm sao biết được có bao nhiêu nam, nữ tuổi già - Học sinh điều tra dân số - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số nguồn lao động của một địa phương  một nước . - Người ta điều tra dân số để làm gì? - Học biết được dân số địa phương, tỉnh , vùng nước

- Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi

- Các em có thấy tháp tuổi bao giờ chưa ở đâu dùng để làm gì ?- Giáo viên treo 2 tháp tuổi H11 giáo viên quan sát giáo   viên hướng dẫn - Tháp tuổi cho biết nguồn lao động hiện tại và trong tương lai của một địa phương.   - Số bé trai (bên trái) – số bé gái (bên phải)- Tháp 1 (5,5 triệu)- Tháp 2 - 5,5 (triệu)- 1,5 triệu bé trai- 5 triệu bé gái - Giáo viên hướng dẫn tô màu trong tháp tuổi Gọi học sinh lên bảng + Màu xanh lá cây (dưới tuổi lao động) - Tuổi lao động- Trên tuổi lao động + Màu xanh biển + Màu cam Þ KL : Tháp tuổi H1 đáy rộng (trẻ) tháp tuổi H2 đáy thu hẹp tháp già liên hệ dân số địa phương * Hoạt động 2: Dân số thế giới tăng nhanh trên thế kỉ XIX và thế kỉ XX :Phương pháp: Trực quanGiáo viên cho học sinh thuật người tỉ lệ sinh tỉ lệ tử trong (188) II. Dân số thế giới tăng nhanh trên thế kỉ XIX và thế kỉ XX : Giáo viên dùng các biểu đồ 13.14 giúp học sinh :+ Đường xanh .+ Đường đỏ .+ Phân tô màu giữa xanh và đỏ . - Phân biệt đọc trên biểu đồ+ Là tỉ lệ sinh+ Là tỉ lệ tử+ Là tỉ lệ tăng dân số

 

- Đầu Công Nguyên dân số tăng chậm do dịch bệnh đói kém và chiến tranh. - Cho học sinh đối chiếu các năm về tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử năm 1950, 1980, 2000 .(tăng dân số người chuyển đi và chuyển đến gọi là gia tăng cơ giới) - Khoảng cách thu hẹp tỉ dân số tăng chậm , khoảng cách mở rộng là dân số tăng nhanh.- Dân số tăng nhanh là tăng tự nhiên (số người sinh ra) - Dân số thế giới tăng nhanh trong 2 thế kỷ gần đây .(1804 – 1 tỉ người)(2001 – 6,16 tỉ người)- Nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và y tế. - Giáo viên cho học sinh xem biểu đồ H1.2- Dân số thế giới tăng nhanh từ năm nào? - Dân số tăng chậm: do dịch bệnh đói kém, chiến tranh…- Tăng nhanh từ 1804 thế kỉ XIX nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực KT-XH và y tế. Þ KL: Tình hình dân số thế giới tăng chậm vào những năm đầu Công Nguyên và tăng nhanh trong 2 thế kỷ XIX, XX . * Hoạt động 2 : Sự bùng nổ dân số:Phương pháp: phân tích, vấn đáp- Học sinh quan sát biểu đồ 1.3, 1.4 . Rút ra nhận xét .- Dân số trải qua 2 giai đoạn

- Dân số tăng nhanh vào khoảng

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhanh .

- Các nước châu Á, châu Phi, châu Mĩ La Tinh dân số tăng nhanh do?

- Danh số tăng nhanh từ những năm 50 của TK XX (1850 – 1950) là những nơi khoảng cách mở rộng .- Khoảng cách thu hẹp .- Giành được độc lập , đời sống được cải thiện , những tiến bộ y tế làm giảm tỉ lệ tử vong, tỉ lệ sinh vẫn còn cao        dân số tăng nhanh . III. Sự bùng nổ dân số:- Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.

- Dân số tăng nhanh và đột ngột dẫn đến bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mĩ La Tinh

- Thế nào là bùng nổ dân số- Bùng nổ dân số dẫn đến hậu quả gì?- Khắc phục sự gia tăng dân số: kế hoạch hóa gia đình.- Dự báo đến 2050? - Dân số tăng nhanh và đột ngột (SGK)- Gánh nặng : ăn mặc, ở, học hành đi lại, việc làm .- Dân số thế giới 8,9 tỉ người . - Các chính sách dân số và phát triển kinh tế Þ KL : Sự gia tăng dân số không đề trên thế giới , dân số giảm các nước phát triển dân số tăng nhanh ở các nước đang phát triển .

 3. Củng cố, luyện tập: (3 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số? (Kết cấu theo độ tuổi của dân số bao hiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi, kết cấu theo giới tính (nam, nữ)  HS trả lời Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.- Dân số tăng nhanh và đột ngột dẫn đến bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mĩ La Tinh

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

Học bài. Xem bài trước

5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.