Địa Lí 9 Bài 29 – Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

4 Tình phát triển kinh tế

a Nông nghiệp

- Trồng cây công nghiệp lâu năm là một trong nhiều thế mạnh của Tây Nguyên . Vùng này thích hợp với các loại cây như cà phê , cao su , chè,hồ tiêu ,…

+ Cây cà phê là loại cây trồng nhiều nhất tập trung ở tỉnh Đắc Lắk , ngoài ra còn có  ở Gia Lai Đây là loại cây hàng hoá  chủ lực của Tây Nguyên và cả nước : diện tích và sản lượng ngày càng tăng bởi vì: · Điều kiện đất badan phù hợp

· Khí hậu Tây Nguyên  mùa mưa , mùa khô rõ rệt thuận lợi cho việc gieo trồng , thu hoạch , chế biến và bảo quản .

· Đầu tư thâm canh cao và thị trường mở rộng .Lưu ý việc mở rộng quá mức diện tích cà phê ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và nguồn sinh thái của các dòng sông chảy về vùng lân cận

+ Cây chè : diện tích và sản lượng đứng thứ hai cả nước  tập trung chủ yếu ở Lâm Đồng và một ít ở Gia Lai

- Ngoài ra cây lương thực , cây công nghiệp ngắn ngày , hoa , rau quả ôn đới và chăn nuôi gia súc lớn cũng được phát triển ở nhiều địa phương .

- Lâm nghiệp là một trong những ngành phát triển mạnh ở Tây Nguyên tập trung ở các tỉnh  Đắc Lắk , Lâm Đồng , Gia Lai .

Tây Nguyên dẫn đầu cả nước về độ che phủ rừng 54,8% năm 2003 và đang phấn đấu đạt 65% năm  2002 . Lâm nghiệp phát triển  theo hướng khai thác  rừng tự nhiên kết hợp với trồng mới khoanh nuôi , giao khoáng bảo vệ và gắn khai thác với chế biến .

· Tóm lại : sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên ngày càng tăng nhanh nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các tỉnh . Đứng đầu là Đắc Lắk và Lâm Đồng bởi vì :  Đắc Lắk là vùng trọng điểm cây cà phê cả nước , còn Lâm Đồng là trọng điểm cây chè và hoa , rau quả ôn đới .

b- Công nghiệp

- Giá trị sản suất công nghiệp  ở Tây Nguyên tăng khá nhanh  qua các năm nhưng chiếm tỉ trọng thấp so với cả nước .

- Các ngành công nghiệp trọng điểm gồm chế biến nông,lâm tập trung ở các thành phố :Buôn MaThuột , Đà Lạt , Plây-ku.

- Thủy điện : Yaly trên sông Xê-xan , Đrây Hinh và một số nhà thuỷ điện đang được xây dựng

- Việc phát triển thuỷ điện có ý nghĩa rất quan trọng :

+ Khai thác thế mạnh thuỷ năng của vùng

+ Cung cấp năng lượng cho vùng và hoà chung lưới điện quốc gia .

+ Cung cấp nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cây công nghiệp , cây lương thực và sinh hoạt , điều này rất quan trọng cho Tây Nguyên một vùng rất thiếu nước do mùa khô kéo dài

+ Phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên đồng nghĩa với việc thúc đẩy phát triển và bảo vệ rừng góp phần ổn định nguồn sinh thuỷ các dòng sông chảy về các vùng lân cận , đảm bảo nguồn nước cho các nhà máy thuỷ điện : Trị An , Thác Mơ , Vĩnh Sơn ,Sông Hinh , Đa Nhim . Đồng thời đảm bào nước tưới sinh hoạt cho nhân dân các vùng .

- Việc xây dựng thuỷ điện mở đầu cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Tây Nguyên .

c Dịch vụ

- Phát triển nhất là xuất khẩu nông lâm sản : Tây Nguyên đứng sau đồng bằng sông Cửu Long về xuất khẩu nông sản nhưng đướng đầu cả nước về xuất khẩu Cà phê và gỗ .

-Du lịch , đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hoá . Trung tâm du lịch là Đà Lạt .

d Các trung tâm kinh tế

- Plây-ku : Trung tâm công nghiệp , đào tạo nghiên cứu khoa học cửa Tây Nguyên .

- Buôn Ma Thuột : Trung tâm du lịch sinh thái ,nghỉ dưỡng , nghiên cứu khoa học đào tạo ,sản xuất hoa quả

- Đà Lạt : Phát triển nông nghiệp , chế biến nông lâm sản trung tâm dịch vụ thương mại

II- Câu hỏi và bài tập:

1- Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp?

Hướng dẫn trả lời

a) Thuận lợi:

- Điều kiện tự nhiên: địa hình núi và cao nguyên với diện tích đất bazan đứng đầu cả nước, khí hậu cận xích đạo có hai mùa mưa và khô rõ rệt, sinh vật nhiệt đới và cận nhiệt phát triển phong phú.

- Kinh tế- xã hội: mạng lưới giao thông được mở rộng, xây dựng nhiều công trình thuỷ điện, hình thành các vùng chuyên canh lớn với nhiều dự án đầu tư nước ngoài …

b) Khó khăn:

- Tự nhiên: mùa khô kéo dài gây thiếu nước tưới cho sản xuất, diện tích và chất lượng rừng bị suy giảm ( khai thác bừa bãi, du canh du cư, khai thác trồng Cà Phê )

- Kinh tế – xã hội : giá cả nông sản bấp bênh;  thiếu lao động nhất là lao động lành nghề, cán bộ khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thiếu ; công nghiệp còn yếu kém …

2- Trong xây dựng kinh tế – xã hội Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì ?

Hướng dẫn trả lời

- Thuận lợi :

+ Địa hình : cao nguyên xếp tầng , đất bazan rộng lớn , màu mỡ , khí hậu cận xích đạo,mát mẻ , có một mùa khô kéo dài thích hợp với nhiều loại cây trồng , đặc biệt là cây công nghiệp .

+ Rừng có diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước

+ Tiềm năng thuỷ điện lớn .Khoáng sản bô xit có trữ lượng lớn . Giàu tiềm năng du lịch

- Khó khăn: mùa khô thiếu nước , thường xảy ra cháy rừng ; môi trường suy thoái do chặt phá rừng , săn bắn bừa bãi ; dân cư thưa thớt , phân bố không đều và thiếu lao động , đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn

3 – Cho bảng số liệu sau về diện tích và sản lượng cà phê ở Tây Nguyên (%)

Năm

1995

1998

1001

Diện tích

79

79,3

85,1

Sản lượng

85,7

88,9

90,6

a)      Vẽ biểu đồ so sánh diện tích và sản lượng cà phê ở Tây Nguyên so với cả nước

b)      Nhận xét và giải thích.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ cột nhóm

b) Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy:

- Diện tích và sản lượng cây Cà Phê ở Tây Nguyên tăng đều qua các năm.

- Diện tích và sản lượng  Cà Phê ở Tây Nguyên luôn dẫn đầu trong cả nước

Giải thích : có diện tích đất đỏ bazan lớn phù hợp với điều kiện sinh thái cây cà phê , khí hậu có một mùa mưa và một mùa khô thuận lợi cho gieo trồng , thu hoạch và bảo quản sản phẩm ; thị trường xuất khẩu cà phê nước ta ngày càng mở rộng …

4) Cho bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên ( nghìn ha)

Cây công nghiệp

1995

1998

Tổng số

Cà Phê

Cao su

Chè

Các cây công nghiệp khác

230,7

147,4

52,5

15,6

15,2

407,4

293,9

86,3

18,7

8,5

a) Vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu nămở Tây Nguyên qua các năm trên.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi về qui mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên qua các năm trên.

Hướng dẫn trả lời

a) – Xử lí số liệu (%)

Cây công nghiệp

1995

1998

Tổng số

Cà Phê

Cao su

Chè

Các cây công nghiệp khác

100,0

63,9

22,8

6,8

6,5

100,0

72,1

21,2

4,6

2,1

- Vẽ hai biểu đồ hình tròn không bằng nhau , ghi đầy đủ năm, chú thích , tên biểu đồ

b) Nhận xét: – từ năm 1995 đến 1998 diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên tăng khá nhanh)1,77 lần) trong đó: Cà Phê tăng gần 2 lần, Cao su tăng 1,6 lần, chè tăng 1,2 lần

 - Cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có sự thay đổi: cây cà phê và cây cao su tốc độ tăng trưởng nhanh ,chiếm tỉ trọng lớn.

 Giải thích : – Do đất đai và khí hậu ở đây thích hợp cho cây công nghiệp lâu năm

   – Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển cây công nghiệp chủ đạo cho xuất khẩu trong đó có cà phê và cao su vì vậy diện tích cà phê và cao su ngày càng mở rộng.

  – Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.

5) Cho bảng số liệu độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên năm 2003

Các tỉnh

Kon Tum

Gia Lai

Đăk Lăk

Lâm Đồng

Độ che phủ rừng (%)

64,0

49,2

50,2

63,5

Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nhận xét

Hướng dẫn trả lời

- Vẽ biểu đồ thanh ngang, tên biểu đồ

- Nhận xét: độ che phủ rừng thấp do phá rừng làm rẫy trồng cà phê , cháy rừng, khai thác quá mức. Kon Tum và Lâm Đồng là 2 tỉnh có tỉ lệ che phủ rừng còn khá cao vì đây là vùng rừng đầu nguồn nước.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • nhan xet ve su phat trien cay cà phê ở Tây Nguyên
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.