Địa Lí 7 Bài 28 – Thực hành

Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên , biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

- Hiểu được và nắm vững sự phân bố các môi trường tự nhiênở Châu Phi và giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó.

- Nắm vững cách phân tích một biểu đồ khí hậu ở Châu Phi và xác định được trên lược đồ các MT tự nhiên Châu Phi  vị trí, địa điểm có biểu đồ đó.

2. Về kỹ năng:

- Biết cách rèn kỹ năng so sánh và giải thích, phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một địa điểm.

3. Về thái độ:

- Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình.

- Yêu thiên nhiên đất nước Châu Phi..

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):

1. Chuẩn bị của GV:

- Bản đồ MT TN Châu Phi, bản đồ khí hậu của 4 địa điểm ở Châu Phi, một số hình ảnh về các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

2. Chuẩn bị của HS:

- Tìm hiểu bài trước ở nhà

- Ôn lại các kiến thức bài trước

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

- Nêu đặc điểm khí hậu Châu Phi ? Do đâu khí hậu Châu Phi nóng, khô ?(Mục 3 bài 26)

 

Trả lời - Châu Phi có khí hậu nóng và khô  bậc nhất thế giới.

- Nhiệt độ trung bình 200c

- Lượng mưa ít và giảm dần về phía 2 chí tuyến

- Hoang mạc lớn nhất thế giới là Sahara

2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút)

+ Đặt vấn đề vào bài mới:      

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS trình bày và giải thích sự phân bố của các môi trường tự nhiên -  GV treo lược đồ các môi trường tự nhiên châu Phi và yêu cầu HS quan sát

? Lên bảng chỉ và đọc và nêu sự phân bố của các môi trường tự nhiên châu Phi?

? So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi ?

 

- GV cho cả lớp thảo luận giải thích vì sao các hoang mạc châu Phi lại chiếm diện tích lớn và lan sát ra bờ biển?

- GV dành 5 phút cho HS thảo luận rồi gọi 1 nhóm lên bảng chỉ và thuyết trình trên bản đồ, các nhóm khác nhận xét bổ sung, GV tổng hợp đánh giá kết quả

- GV chốt rồi chuyển

- HS quan sát bản đồ

 

 

- HS nêu tên và chỉ các môi trường tự nhiên châu Phi

 

- Hoang mạc chiếm diện tích lớn nhất trong các môi trường ở châu Phi

- HS thảo luận theo nhóm nhỏ rồi trình bày kết quả: Vì các hoang mạc châu Phi nằm ở các đai áp cao chí tuyến nên kí hậu ổn định nóng và khô. Bờ biển của châu Phi ở khu vực hoang mạc lại có các dòng biển lạnh chảy ven bờ ngăn cản hơi nước bay vào đất liền.  hơn nữa bờ biển châu Phi lại đơn giản ít chia cắt lên biển ít ảnh sâu vào đất liền nên hoang mạc châu Phi mới lan ra sát bờ biển như vậy

1. Trình bày và giải thích sự phân bố của các môi trường tự nhiên

 

- Trình bày

 

 

- Giải thích

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.   GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: 4 nhóm

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm

 

- Nhóm 1 phân tích biểu đồ 1 theo yêu cầu của SGK

- Nhóm 2 : Phân tích biểu đồ 2 theo yêu cầu của SGK

- Nhóm 3 : Phân tích biểu đồ 3 theo yêu cầu của SGK

- Nhóm 4 : Phân tích biểu đồ 4 theo yêu cầu của SGK

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Các biểu đồ Biểu đồ A Biểu đồ B Biểu đồ C Biểu đồ D Lượng mưa - 1244 mm

- Mùa mưa T11 -> T3

- 897 mm

- Mùa mưa :Từ tháng 6 -> T 9

- 2592 mm

- Mùa mưa :Từ tháng 9 -> T 5

- 506 mm

- Mùa mưa :Từ tháng 4 -> T 7

Nhiệt độ - Biên độ nhiệt: 100c

T.nóng:3,11: 250

T.lạnh:7: 18oc

- Biên độ nhiệt: 150c

T.nóng: 5: 350c

T.lạnh:1: 20oc

- Biên độ nhiệt: 80c

T.nóng:4: 280c

T.lạnh:7: 20oc

- Biên độ nhiệt: 120c

T.nóng:2: 220c

T.lạnh:7: 10oc

Thuộc môi trường Môi trường nhiệt đới Môi trường nhiệt đới Môi trường Xích đạo ẩm Môi trường Địa trung hải Thuộc địa điểm 3 2 1 4

 

3. Củng cố, luyện tập:(3 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS 

Nội dung chính

1. Quan sát hình 27.2, xếp theo thứ tự từ lớn đến bé diện tích các môi trường ở Châu Phi:

A. Hoang mạc, nhiệt đới, Địa trung Hải, Xích đạo ẩm

B. Nhiệt đới, hoang mạc, xích đạo ẩm, Địa Trung Hải

C. Xích đạo ẩm, hoang mạc, nhiệt đới

D. Địa Trung Hải, xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc

 

 

 

Quan sát hình 27.2

 

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

-         Nắm được nội dung bài học

-         Làm các bài tập ở Vở BT và TBĐ

-         Tìm hiểu thêm về khí hậu và các môi trường tự nhiên ở  châu Phi

-         Chuẩn bị cho bài mới: Bài 29 Dân cư xã hội châu Phi

-         Sưu tầm các số liệu về dân cư, xã hội châu Phi

5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • bai 28 thuc hanh dia li 7
  • vat li 7 bai 28 bai thuc hanh
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.