Địa Lí 7 Bài 15 – Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

-         Hiểu được nền công nghiệp của các nước đới ôn hòa là nền công nghiệp hiện đại, thể hiện trong công nghiệp chế biến

-         Biết và phân biệt được các cảnh quan công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp.

2. Về kỹ năng:

-         Biết cách rèn kỹ năng phân tích ảnh địa lí

3. Về thái độ:

-         Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình.

-         Yêu thích thiên nhiên, bảo vệ môi trường

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):

1. Chuẩn bị của GV:

-         Ảnh về các cảnh quan công nghiệp ở các nước (sưu tầm trong báo, tạp chí, tờ lịch)

-         Ảnh về các vùng biển lớn trên thế giới

-         Bản đồ CN thế giới (để sử dụng khi nói đến sự phân bố các ngành công nghiệp ở đới ôn hòa)

2. Chuẩn bị của HS:

-         Tìm hiểu bài trước ở nhà

-         Sưu tầm các tranh ảnh, số liệu về công nghiệp ở đới ôn hoà

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

- Hãy chứng minh nền nông nghiệp ở đới ôn hòa là nên nông nghiệp tiên tiến? (Mục 1-   Bài 14)

- Ở đới ôn hoà các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phân bố như thế nào? (Mục 2-   Bài 14)

 

Trả lời - Có 2 hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa

+ Hộ gia đình

+ Trang trại

- Sản phẩm nông nghiệp đới ôn hòa rất đa dạng.

- Các kiểu môi trường khác nhau, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu cũng khác nhau.

 

2. Dạy nội dung bài mới: (35 phút)

+ Đặt vấn đề vào bài mới:   Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất ở đới ôn hòa, ở đây cảnh quan công nghiệp  với đặc điểm cơ bản là các nhà máy, khu công nghiệp các đô thị được nối với nhau bằng một hệ thống giao thông hiện đại. Chiếm ¾ tổng sản phẩm công nghiệp ở thế giới. Đó là ngành kinh tế xuất hiện rất sớm cách đây 250 năm – 300 năm, trãi qua một thời gian xây dựng bằng trí tuệ, mồ hôi … để tìm hiểu hoạt động CN ở đới ôn hoà có cơ cấu như thế nào?.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Nền công nghiệp hiện đại có cơ cấu đa dạng

*Phương pháp:  vấn đáp,giải thích thuật ngữ, phân tích, liên hệ thực tế

- GV cho học sinh biết rằng ở đới ôn hòa có nền nông nghiệp phát triển sớm giữa thế kỷ XVIII.

- Giải thích thuật ngữ: CN khai thác, CN chế biến

- GV cho học sinh biết trong công nghiệp có 2 ngành chính là công nghiệp khai thác

- CN khai thác

+ Vùng đông bắc Hoa Kỳ

+ Vùng Uran và Xibia của Liên ban Nga ………

- CN chế biến

 

 

 

- Công nghiệp khai thác phát triển ở những nơi nào? (những vùng có tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, rừng …) chỉ vào bản đồ TN.

* Trong 2 ngành công nghiệp nầy, ngành nào quan trọng nhất.

TD: Công nghệ thông tin.

- Những ngành công nghiệp hiện đại ?

=> Phần lớn nguyên nhiên liệu đều nhập từ đới nóng.

- Phân bố sản xuất

- Các nước có công nghiệp hàng đầu là ?

 

Hoạt động 2: Cảnh quan công nghiệp

* Phương pháp:  vấn đáp,giải thích thuật ngữ, phân tích, liên hệ thực tế, giáo dục mơi trường

- Cho học sinh đọc thuật ngữ: cảnh quan công nghiệp hoá

- Phân tích 15.1,

15.2

- Các nhaØ máy nằm san sát thuộc nhiều ngành khác nhau.

 

- Khu công nghiệp:

- Nhiều khu công nghiệp có liên quan tập trung gần nhau tạo thanh các trung tâm CN

- Nhiều trung tâm CN tập trung trên 1 vùng lãnh thổ hình thành nên các vùng công nghiệp

- Các vùng công nghiệp lớn của đới ôn hòa cũng là của thế giới như ?

 

Dựa vào hình 15.3 , nêu các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hòa

- Các cảnh quan CN gây ra tác hại gì?

-Gv giáo dục HS việc bảo vệ mơi trường

 

 

 

 

 

 

 

- Cách đây khoảng 250 năm-300năm

+ CN khai thác

+ CN chế biến

=> CN khai thác là ngành công nghiệp lấy trực tiếp  các nguyên liệu, nhiện liệu từ thiên nhiên để cung cấp cho ngành CN chế biến.

 

 

 

 

=> CN chế biến là ngành công nghiệp có vai trò biến đổi các nguyên liệu, nhiên liệu thành các sản phẩm cung cấp cho thị trường.

- Ngành CN chế biến  giữ vai trò quan trọng (những ngành truyền thống: luyện kim, cơ khí, hóa chất.

 

 

 

 

- Điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ.

 

 

- Cảng sông cảng bieển thuận tiện nhập nguyên nhiên liệu.

 

 

- Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Nga, Pháp ….

 

 

 

- Đây là môi trường nhân tạo được hình thành trong quá trình CN hóa ( nhà cửa, nhà máy)

- CN khai thác

- CN chế biến

-> Liên hệ CN ( tỉnh ĐT)

- Nhiều nhà máy có liên quan với nhau, tập trung gần nhau thành 1 khu công nghiệp.

- Thường là các thành phố CN

- Các vùng CN

 

+ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

+ Vùng trung tâm nước Anh

+ Bắc Pháp

+ Vùng Rua Đức

 

 

Ô nhiễm môi trường do các chất thải công nghiệp.

1. Nền công nghiệp hiện đại có cơ cấu đa dạng:

 

 

 

 

- Đới ôn hòa là nơi có nền công nghiệp phát triển sớm nhất, cách đây khoảng 250 năm

- Trong công nghiệp có 2 ngành quan trọng: Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

- ¾ sản phẩm công nghiệp của thế giới là do đới ôn hòa cung cấp.

 

 

- Ngành công nghiệp chế biến là thế mạnh nổi bật

 

 

- Các nước công nghiệp hàng đầu là: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Nga, Anh, Pháp,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cảnh quan công nghiệp :

 

 

 

 

 

- Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hòa: các nhà máy, công xưởng, hầm mỏ … được nối bằng các tuyến đường giao thông thể hiện: khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp.

- Các vùng công nghiệp lớn của đới ôn hòa cũng là của thế giới như

 

 

 

 

 

+ Đông Bắc Hoa Kỳ

+ Trung tâm nước Anh

+ Bắc Pháp

+ Vùng Rua của Đức

 

 

- Cảnh quan CN ở đới ôn hòa cũng là nơi tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường.

 3. Củng cố, luyện tập: (3 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS 

Nội dung chính

- Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa?

- Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hòa biểu hiện như thế nào ?

 

  - Trong công nghiệp có 2 ngành quan trọng: Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

- ¾ sản phẩm công nghiệp của thế giới là do đới ôn hòa cung cấp.

- Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hòa: các nhà máy, công xưởng, hầm mỏ … được nối bằng các tuyến đường giao thông thể hiện: khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp.

 

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

-         HS về xem trước bài mới (Bài 16), chú ý quan sát các ảnh trong SGK

5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.